Η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, είναι μεταλλευτική και εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων λευκόλιθου και μαγνησίας.

Η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ αναζητά άτομο για τη θέση Κοστολόγος (κωδικός : Κ-ΒΕ-ΤΛ) με έδρα την περιοχή Μαντούδι Ευβοίας.

Περιγραφή θέσης:
Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Οικονομικό Δ.ντη και θα έχει την άμεση ευθύνη της κοστολόγησης σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα έχει τα εξής καθήκοντα:

• Παρακολουθεί το πραγματικό κόστος ανά φάση παραγωγής και ανά προϊόν
• Διενεργεί προβλέψεις κόστους και παρακολουθεί και επεξηγεί τις διαφορές
• Επικοινωνεί με την παραγωγή για την περιγραφή των μηνιαίων εργασιών
• Συνεργάζεται με το λογιστήριο για το κλείσιμο των αποθηκών

Προφίλ υποψηφίου:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης ή , Μηχανικός ειδικότητας σχετικής με παραγωγή.
• 1 – 3 έτη εργασιακής εμπειρίας σε τμήμα κοστολόγησης βιομηχανικής εταιρείας
• Άριστη γνώση MS Office (με έμφαση στο Excel)
• Εμπειρία σε SAP ή σε άλλα συστήματα ERP επιθυμητή
• Γνώση και εμπειρία management reporting θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Επιθυμητές δεξιότητες:
• Ομαδικότητα και συνεργασία
• Επικοινωνιακές δεξιότητες

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, κάλυψη διαμονής και καλές συνθήκες εργασίας με δυνατότητα εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα και μόνο, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη “ Κ-ΒΕ-ΤΛ ”, επιλέγοντας στο email: hr@gekterna.com.