Συνεργείο Καθαρισμού ζητάει καθαρίστριες για το Βαθύ Αυλίδος.

Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία στον χώρο. Παρέχεται ασφάλιση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2130062800.