Μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί της νομιμότητας της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων και ΔΕΥΑΧ, προχώρησε και ολοκληρώνεται το έργο «επέκτασης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε τμήμα της οδού Ληλαντίων, οδού Χαλκιδικής και σε παρόδους».

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την κατασκευή δικτύου ομβρίων επί τών οδών Ληλαντίων και Χαλκιδικής, με την τοποθέτηση αγωγού, μήκους 300 μέτρων και την κατασκευή αντίστοιχων φρεατίων υδροσυλλογής.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Το έργο, με κόστος 250.546,22 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από πιστώσεις του κωδικού «εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης της υποδομής των χώρων διαμονής των Τσιγγάνων σε ΟΤΑ της Χώρας». Με τον ΦΠΑ να καταβάλλεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια σημαντική παρέμβαση στον οικισμό των Τσιγγάνων, για ένα πρόβλημα που πλήγωνε την καθημερινότητα τους. Αφού με την πρώτη βροχή πλημμύριζε η περιοχή, με το νερό να κινείται σαν ποτάμι και επί της Ληλαντίων. Ένα πρόβλημα που πλέον αντιμετωπίζεται.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΧ προγραμμάτισε εργασίες και προχώρησε και σε επέκταση του δικτύου ακαθάρτων στην ευρύτερη περιοχή, επί των οδών Χίου, Δωδεκανήσσου, Σαμοθράκης, Ορ. Μακρή και πίσω από το πρώην Dia. Με συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων περίπου 1.100 μέτρων και διάφορα τεχνικά έργα επ’ αυτών (φρεάτια υποδοχής, αναβάθμισης και ελέγχου κλπ.). σε μια παρέμβαση βελτίωσης των συνθηκών για τους κατοίκους και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι, λόγω κορεσμού του παλαιού ΒΙΟ.ΚΑ., την τελευταία περίοδο δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουν επεκτάσεις του δικτύου ακαθάρτων. Όμως, με τη λειτουργία της νέας μονάδας του ΒΙΟ.ΚΑ. , είναι πλέον εφικτή η υποδοχή και επεξεργασία περισσοτέρων λυμάτων και άρα το προχώρημα έργων που αφορούν σε επεκτάσεις του δικτύου ακαθάρτων.


ΟΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ

Η «επέκταση δικτύου ομβρίων σε τμήμα της οδού Ληλαντίων, οδού Χαλκιδικής και σε παρόδους» είναι ένα ακόμη έργο, στη διάρκεια των τελευταίων ετών, που έρχεται να ολοκληρώσει το σχεδιασμό μιας σειράς στοχευμένων παρεμβάσεων, με σκοπό τη ριζική αντιμετώπιση πολύχρονων προβλημάτων (είτε από την άναρχη δόμηση είτε από την ελλιπή οργάνωση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων) και την εξασφάλιση αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών της Χαλκίδας. Παρεμβάσεων που απαντούν ολοκληρωμένα και μακροπρόθεσμα στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων αυτών των περιοχών και βελτιώνουν αισθητά τις συνθήκες διαβίωσης τους.

Οι σημαντικότερες απ’ αυτές τις παρεμβάσεις, αφορούσαν σε:
– αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση χώρου περιοχής Εργατικών Κατοικιών Αγίου Κωνσταντίνου (με αγωγούς ομβρίων, μήκους 3.000 μ.)
– επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε παρόδους της περιοχής Αλατσάτων (με αγωγούς ομβρίων, μήκους 900 μ.)
αντιπλημμυρική προστασία περιοχής πρώην ΚΕΤΕ και οδού Γεωργ. Παπανδρέου (με αγωγούς ομβρίων, μήκους 2.700 μ.)
– αντιπλημμυρικά έργα οδού Μεγ. Αλεξάνδρου / περιοχής Φραγγιά, πίσω από το πρώην Dia / οδών Κρήτης και Κέρκυρας (με αγωγούς ομβρίων, μήκους 2.000 μ.)
– επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Πλαστήρα περιοχής Αγίας Ελεούσας (με αγωγούς ομβρίων, μήκους 200 μ.)
– επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε τμήμα της οδού Ληλαντίων, οδού Χαλκιδικής και σε παρόδους (με αγωγούς ομβρίων, μήκους 300 μ.)

Παρεμβάσεις, συνολικού κόστους περίπου 3,8 εκατ. ευρώ,  που περιελάμβαναν κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς ομβρίων υδάτων, συνολικού μήκους περίπου 10 χλμ. και διάφορα τεχνικά έργα επ’ αυτών (φρεάτια υδροσυλλογής, αντλιοστάσια, εκβολές κλπ.).