Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, η 10η τακτική συνεδρίαση της Περιφέρειας, για την ημερήσια διάταξη.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (