Διοργάνωση 1ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Κοριτσιών
 ( 6 : 6 ) Γυμνασίων.

 Ο Οργανισμός Άθλησης Χαλκίδας σε συνεργασία με την ομάδα Αβαντίδες- Χαλκίδας, στα πλαίσια της προσπάθειας του Οργανισμού Άθλησης, να δώσει στα παιδιά της πόλης μας την ευκαιρία να ασχοληθούν με μη διαδεδομένα αθλήματα διοργανώνει το 1ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Κοριτσιών Γυμνασίων,
 ( 6 : 6 ) με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο 8 Μαΐου 2010 .
1) Δικαίωμα συμμετοχής
 Α )Στο Πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής κορίτσια που έχουν γεννηθεί το 1995-1996-1997.
2)  Δικαιολογητικά συμμετοχής
 Α )Οι δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις 08.00 έως τις 14.30 έως και Τετάρτη 5 / 5 / 2010.
 Β )Στις μαθητικές αθλητικές ταυτότητες θα πρέπει να συμπληρωθούν ευανάγνωστα και προσεκτικά τα στοιχεία των μαθητών , να τοποθετηθεί πρόσφατη φωτογραφία , και να σφραγισθεί από το Διευθυντή του σχολείου .
 Γ )Απαραίτητη θεωρείται η κατάθεση ονομαστικής κατάστασης των αθλητριών υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Σχολείου συνοδευόμενη από σφραγίδα ή υπογραφή γιατρού ιδιωτικού ή γιατρού του Ε.Σ.Υ. ή Δημόσιου Νοσοκομείου.(ή τις Μαθητικές Αθλητικές Ταυτότητες που ήδη υπάρχουν).
 
3 )ΣΥΝΟΔΟΙ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
 Α )Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει να έχει συνοδό , γονέα ή γυμναστή, που θα έχει οριστεί κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών . Χωρίς συνοδό δεν θα επιτραπεί σε καμία ομάδα να συμμετέχει στους αγώνες .
 Β )Οι μετακινήσεις των ομάδων θα γίνονται με ευθύνη των σχολείων.
4 )ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 Α )Είναι θεμιτό όλες οι ομάδες να φορούν ομοιόμορφη αθλητική περιβολή με τους απαραίτητους αριθμούς για την διευκόλυνση των διαιτητών και τη σωστή λειτουργία της γραμματείας .
 
4 )ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ –
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ
 Α )Η κλήρωση των ομάδων θα γίνει την Τετάρτη 5 / 5 / 2010 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας . Απαραίτητη είναι η συμμετοχή ενός εκπροσώπου , του συνοδού ή κάποιου άλλο υ γονέα ή γυμναστή , από κάθε ομάδα .
 Β )Το σύστημα και ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή των ομάδων και θα ανακοινωθούν την ημέρα της κλήρωσης . Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετέχει με κατώτερο αριθμό παικτριών 8 και ανώτερο 12.
 Γ )Η διάρκεια των αγώνων θα είναι : δύο ημίχρονα των 15’ με ενδιάμεσο διάλειμμα των 5′ .
 Δ )Τους αγώνες θα διευθύνουν καθηγητές της Φυσικής Αγωγής 

 Ε )Οι αγώνες θα γίνονται παρουσία γιατρού με ευθύνη του Ο.Α.Χ.
 ΣΤ ) Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ντερνέκι».
 Ζ )Ο προπονητής της κάθε ομάδας θα έχει το δικαίωμα απεριόριστων αλλαγών χωρίς να διακόπτεται ο αγώνας .
 Η )Οι αγώνες θα διεξαχθούν δύο Σάββατα πρωί.