Διακόσιους έντεκα υποψήφιους κατέθεσε ο Θανάσης Μπουραντάς με τη συμπολιτεία πολιτών δήμου Κύμης Αλιβερίου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

Στο Γενικό ψηφοδέλτιο εξαντλήθηκε ο μέγιστος αριθμός των 42 υποψηφίων που μπορούσε να κατατεθεί. Στα τοπικά συμβούλια οι υποψήφιοι που θέτουν υποψηφιότητα με τη συμπολιτεία είναι 169.

Ο συνδυασμός από τα 29 τοπικά συμβούλια που έχουν πληθυσμό άνω των τριακοσίων κατοίκων συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο της συμπολιτείας 25 τοπικά συμβούλια. Έχουν συγκροτηθεί όμως και 4 ψηφοδέλτια κοινοτήτων που στηρίζονται από τη Συμπολιτεία αλλά κατέρχονται ανεξάρτητοι στις εκλογές ενώ ακόμα 18 μεμονωμένοι υποψήφιοι που θέτουν υποψηφιότητα σε κοινότητες κάτω των τριακοσίων κατοίκων και εκ του νόμου έπρεπε να θέσουν υποψηφιότητα εκτός συνδυασμού, έχουν τη στήριξη της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στο δήμο Κύμης Αλιβερίου το ψηφοδέλτιο της Συμπολιτείας είναι το πολυπληθέστερο, το πλέον ολοκληρωμένο και το πιο δυνατό…

Οι Υπάλληλοι του Πρωτοδικείου διαπίστωσαν κατά την κατάθεση των συνδυασμών ότι ο φάκελος κατάθεσης των υποψηφιοτήτων από την Συμπολιτεία ήταν ο πιο άρτια οργανωμένος που είχαν δεί.