Υπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων Α. Ανδρεαδάκη η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» στον Αξονα Προτεραιότητας «02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη με κωδικό 346650 και προϋπολογισμό 3,198,000.00 ευρώ (2,600,000.00 πλέον ΦΠΑ 598,000.00 ευρώ).

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της βουλευτή Φθιώτιδας, Αφροδίτης Παπαθανάση:

Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δωρίδας, που είχαμε θέσει από την πρώτη κιόλας στιγμή ως άμεση προτεραιότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΕΠΠΕΡΑΑ , χρόνιο και καθολικό αίτημα των κατοίκων του Δήμου.
Εντάσσεται στα πλαίσια του συνολικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στη δημιουργία βασικών υποδομών του Δήμου που θα εξυπηρετήσουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών.
Την ένταξη του έργου αυτού θα ακολουθήσει ένα ακόμη μεγάλο έργο στην περιοχή, η κατασκευή του Αποχετευτικού Δικτύου από το Μαραθιά , Σκάλωμα, Παραλία Χιλιαδού με κατάληξη των αγωγών στον Βιολογικό της Ναυπάκτου.
Το συγκεκριμένο έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» αφορά την κατασκευή των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των δύο μεγαλύτερων οικισμών του Καποδιστριακού (πρώην) Δήμου Τολοφώνος οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και απολύτως συνεκτικό οικιστικό σύνολο, εντός του δικτύου NATURA 2000 και περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
1. Σύνταξη οριστικής μελέτης αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου
2. Κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης Παραλίας Τολοφώνας και Παραλίας Πανόρμου (Όρμος Λεμονιάς)
3. Αναβάθμιση ΕΕΛ Ερατεινής και
4. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την παρακολούθηση/υποστήριξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Ιστορικό έργου:
–  Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων είχαν ολοκληρωθεί πριν από το 1990. Η κατάσταση που εμφανίζουν δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ελάχιστες απαιτήσεις των Οδηγιών, είναι αναποτελεσματικές και χρειάζονται ολοκληρωτική ανακατασκευή ως προς τον εξοπλισμό τους.
–  Η διαδικασία της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων από την ΕΥΠΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία, εκκρεμεί από το 2008.
–  Η διαδικασία σύνταξης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης διήρκησε περίπου δέκα μήνες έως την τελική υπογραφή της τον Μάρτιο του 2011 με συστηματική παρακολούθηση και παρέμβαση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
–  Με συστηματική δουλειά, παρεμβάσεις στα Υπουργεία και σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, ζητήσαμε την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος με ζητούμενο την υλοποίηση αυτού του τόσου σημαντικού για την περιοχή και τη Φωκίδα έργου.
–  Κατατέθηκε ο φάκελος υποβολής του έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ προς έλεγχο και αξιολόγηση.
–  Ολοκληρώθηκε θετικά η διαδικασία αξιολόγησης του έργου και υπεγράφη η απόφαση ένταξης του στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ευχαριστούμε πολύ τη Δημοτική Αρχή, το Δήμαρχο Δωρίδας Γ. Καπεντζώνη, τα στελέχη του Δήμου που δούλευαν καθημερινά για το έργο αυτό και ιδιαιτέρως τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ για την καθημερινή βοήθεια και συνεργασία.