5ο Τακτικό Δελτίο γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές για τα απαραίτητα καλλιεργητικά μέτρα, τα οποία κρίνεται ως απαραίτητο να εφαρμοστούν αμέσως μετά τη συγκομιδή.

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019

Α. ΣΤΟΧΟΙ.

1) Απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών που διαχειμάζουν στο έδαφος (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι), αλλά και στα υπολείμματα της καλλιέργειας (ρόδινο σκουλήκι). Ο πληθυσμός του πράσινου σκουληκιού διαχειμάζει με την μορφή της νύμφης μέσα στο έδαφος και σε βάθος 5 έως 10 εκατοστά. Ο πληθυσμός του ρόδινου σκουληκιού διαχειμάζει με τη μορφή της ώριμης προνύμφης μέσα
σε προσβεβλημένα καρύδια, σε βαμβακοστελέχη και σε ρωγμές του εδάφους. Από τους πληθυσμούς αυτούς, προέρχονται τα ακμαία (πεταλούδες) των ανωτέρω εντόμων
που εμφανίζονται την άνοιξη και προσβάλουν τη βαμβακοκαλλιέργεια.

2) Αφορά το χρονικό διάστημα μετά την συγκομιδή.

Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
Η συγκομιδή των βαμβακοφυτειών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.
Για την επίτευξη των παραπάνω και ανεξάρτητα από την επόμενη καλλιέργεια, απαιτείται μετά την συγκομιδή: 1) στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων με στελεχοκόπτη / καταστροφέα και 2) ενσωμάτωση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο έδαφος με άροση (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20-25 εκατοστά, με πλήρη αναστροφή του εδάφους.

Σκοπός των ανωτέρω καλλιεργητικών μέτρων είναι:

1. η άμεση και με μηχανικό τρόπο καταστροφή των νυμφών και των προνυμφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού,
2. η έκθεσή τους σε αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες με σκοπό την αύξηση της θνησιμότητας αυτών,
3. η μεταφορά τους στο έδαφος σε βάθος 20-25 εκατοστών, γεγονός που καθιστά πλέον
αδύνατη την έξοδο των ακμαίων από αυτές την άνοιξη, 4. η έκθεσή τους στους πολυάριθμους φυσικούς εχθρούς (πάσης φύσεως αρπακτικά και
παρασιτοειδή έντομα).
5. ο καθοριστικός έλεγχος της ανθεκτικότητας των πληθυσμών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού στα εντομοκτόνα. Και αυτό διότι τα άτομα που διαχειμάζουν είναι και τα πλέον ανθεκτικά.

Επισημαίνεται ότι η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν συνιστώνται, διότι με αυτές δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή αναστροφή του εδάφους.
Για καλύτερη αποσύνθεση των ενσωματωμένων υπολειμμάτων, μερικές μονάδες αζώτου είναι επιθυμητές.
Τα ανωτέρω καλλιεργητικά μέτρα, αποσκοπούν στην θανάτωση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους του διαχειμάζοντος πληθυσμού του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, με σκοπό την εμφάνιση όσο το δυνατό μικρότερου πληθυσμού ακμαίων (πεταλούδων) των εχθρών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο αριθμό εντομοκτόνων επεμβάσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς και την προστασία της ωφέλιμης πανίδας (αρπακτικά, παρασιτοειδή) και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγεϊονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου στο τηλέφωνο 2421066525.