Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Καραΐσκος, από την παράταξη του κου Χειμάρα, Μαζί για την Στερεά Ελλάδα, απέστειλε επιστολή, η οποία περιέχει ερωτήσεις προς τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά, για το οικονομικό κόστος και τις δαπάνες του 6ου Φεστιβάλ Ντοκιμ

Στις 9 έως και 14 Οκτωβρίου 2012 διεξήχθη το 6ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στην Χαλκίδα. Από την ανάρτηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διαύγεια στο διαδίκτυο (ΑΔΑ Β 41Ρ7ΛΗ-ΜΙΦ) διαπιστώνουμε ότι το οικονομικό κόστος (πληρωμή δαπάνης),ανέρχετ

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος