Την κατανομή πόρων συνολικού ύψους 7,6 εκατομμυρίων Ευρώ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών αποφάσισε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου.

Τα χρήματα προέρχονται από σχετική πίστωση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από την τακτική μηνιαία επιχορήγηση της Περιφέρειας προς τις Νομαρχίες. Με την καταβολή αυτής της κατανομής θα δοθεί μία βαθιά ανάσα στους οδηγούς ΚΤΕΛ και ΤΑΞΙ της περιφέρειας, στους οποίους και καταβάλλεται πάνω από το 50% των συνολικών ανεξόφλητων υποχρεώσεων του κράτους για δεδουλευμένα από τον Ιούνιο 2009 έως σήμερα. Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2010, έχουν ήδη καταβληθεί 12 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών της Στερεάς Ελλάδας στα σχολεία, ποσό μεγαλύτερο από την επιχορήγηση που δόθηκε σε όλο το 2009.
Τέλος, με συντονισμένες ενέργειες από την πλευρά της Περιφέρειας, στα πλαίσια του εποπτικού ελέγχου που ασκεί στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, γίνεται προσπάθεια να συμπιεστεί το κόστος της μεταφοράς των μαθητών, μέσα από τον εξορθολογισμό των δρομολογίων και την πιστή τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από το νόμο. Στόχος είναι να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι, ώστε ο προϋπολογισμός της περιφέρειας να μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο, χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.