Διαμαρτυρία για τη χρηματοδότηση του πλημμυροπαθούς Δήμου Κονιστρών από το ΠΕΔΕ (ΣΑΕΠ 066). Ο Δήμος Κονιστρών εκφράζει τη διαμαρτυρία του στην παρακάτω ανακοίνωση για την ελάχιστη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για τον πληγέντα Δήμο προς αποκατάσταση των ζημιών:  

«Μετά από την αριθ. 88001/7761/28-9-09 πρόταση του Γ.Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Π. Σκλιά, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών εξέδωσε την αριθ. 49209/ΔΕ-7391/30-9-09 απόφαση του, με την οποία εντάσσονται & χρηματοδοτούνται έργα στους πλημμυροπαθείς Δήμους της Εύβοιας. 
Με λύπη & αγανάκτηση διαπιστώνουμε, ότι στο Δήμο Κονιστρών που είναι από τους πλέον πληγέντες, με τεράστιες ζημιές στα έργα υποδομής, η απόφαση αυτή επιφυλάσσει ελάχιστη χρηματοδότηση σε σχέση με τις προκληθείσες καταστροφές.
Από την απόφαση αυτή μπορεί κανείς εύκολα να εξάγει το συμπέρασμα, ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει αντικειμενική αντίληψη για το μέγεθος των προκληθεισών ζημιών.
Επί πλέον έχουμε την εντύπωση, ότι αυτή η συμπεριφορά έχει σχέση αφ’ενός μεν με την μέχρι τώρα συνεπή στάση μας, αφετέρου δε με τη διαχρονική «εμπάθεια» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς το Δήμο Κονιστρών.
Πιστεύουμε, ότι η πρόταση που έγινε, είναι ενταγμένη μέσα στο προεκλογικό κλίμα και έχει στόχο την πρόκληση εντυπώσεων, τη δέσμευση της επόμενης κυβέρνησης και υπηρετεί τη λογική «ουκ αν λάβετε παρά του μη έχοντος». 
Σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση μας για τη συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία προκλήθηκαν από τις έντονες πλημμύρες, είναι όμως αποτέλεσμα της ανυπαρξίας έργων μετά τις πυρκαγιές.
Σε ότι μας αφορά, δηλώνουμε ότι θα αγωνισθούμε για την άρση της αδικίας που γίνεται εις βάρος μας».