Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες έμποροι υπαίθριων αγορών οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Αλιβέρι, να καταθέσουν εγκαίρως αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι:

1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μεταβολών από την Εφορία
2. Πρωτότυπη απόδειξη ταμειακής
3. Βιβλιάριο Υγείας για πώληση τροφίμων
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (Μόνον για δημότες)

Οι αιτήσεις παραδίδονται στο ισόγειο του Δημαρχείου Κύμης-Αλιβερίου στην έδρα του δήμου στο Αλιβέρι (Παπανικολάου 13-15) στο τμήμα πρωτοκόλλου.

Σχέδιο αίτησης συμμετοχής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου www.kimis-aliveriou.gr