Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων από όργανα υπηρεσίας μας μεσημβρινές ώρες την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 εντοπίστηκε στο αλιευτικό καταφύγιο «Κουρέντι» Χαλκίδας κατά τον κατάπλου, επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος να έχει αλιεύσει χίλια πεντακόσια ζώντα άτομα του είδους ολοθούριο (holothurio) καθ’ υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των τετρακοσίων ατόμων ανά σκάφος ανά ημέρα. Υπερβαίνουσα ποσότητα χιλίων εκατό ατόμων του είδους ολοθούριο κατασχέθηκε και επαναποντίστηκε στην θάλασσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Από υπηρεσία μας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας.

Ακολουθείστε μας στο Google News