Υποβλήθηκε η πρόταση ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου «αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας».

Στις 7 Mαϊου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Χαλκιδέων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας» καθώς και την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.

Το κτίριο αποτελεί περιουσία της Περιφέρειας (το 1995 παραχωρήθηκε –με ρητή απαγόρευση μεταβίβασης σε τρίτους- από το Υπουργείο Οικονομικών στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας που το 2011 ενσωματώθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία ,λόγω θεματικής αρμοδιότητας, έχει εκπονήσει και τη σχετική μελέτη αποκατάστασής του.
Ο Δήμος, ως δικαιούχος του έργου, προγραμμάτισε την ένταξή του προς συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Επειδή όμως δεν είναι ο κάτοχος του ακινήτου, μέσω της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του έργου η Περιφέρεια, η οποία, με την παραλαβή του έργου θα το παραδώσει στον κύριο της χρήσης και λειτουργίας του, τον Δήμο.

Στις 21 Mαϊου, υποβλήθηκε η πρόταση ένταξης του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας», στο Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-13 και συγκεκριμένα στην κατηγορία «αποκατάσταση-ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων» της θεματικής ενότητας «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς».
Ο συνολικός δε προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ.

Η αποκατάσταση και διάσωση του επί της συμβολής των λεωφ. Τζιαρντίνι 6 και οδού Ιφιγενείας, διατηρητέου νεοκλασικού, είναι αναγκαία αφού αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και μάλιστα, σε νευραλγικό σημείο του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Η πτώση δε επιχρισμάτων από τον εξωτερικό τοίχο, λίγο κάτω από το γείσο της σκεπής, του δίπατου διατηρητέου κτιρίου που συνέβη το πρωί της περασμένης Παρασκευής (18 Μαϊου), ευτυχώς, χωρίς κάποιο τραυματισμό, ήταν το πρόσθετο αποδεικτικό τόσο ότι το παλαιό αυτό κτίσμα
συνιστά πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια των περαστικών και ιδιαίτερα των μικρών μαθητών, όσο και της αναγκαιότητας να αποκατασταθεί. Με τον Δήμο βέβαια, να μην περιμένει τέτοια συμβάντα αλλά να έχει από καιρό εκτιμήσει ανάγκες κι επικινδυνότητες. Ήταν έτοιμος και με τη δημοσιοποίηση της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης με κωδ. 69 του Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-13, στις 27-04-2012, ενεργοποιήθηκε άμεσα ώστε να δρομολογηθεί η αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου.