Ο Δήμαρχος Λαμιέων Γιώργος Κοτρωνιάς μαζί με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Παν.Ευαγγελίου και Δημ. Μαντζάνα και Υπηρεσιακούς παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων και της Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας βρέθηκαν σήμερα το πρωί στην Τοπική Κοινότητα Υπάτης στο Δημοτικό Κατάστημα και ενημέρωσαν τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης για τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας στην περιοχή, για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ιστορικού κέντρου Υπάτης» και για το έργο «Κατασκευή Αστεροσχολείου Υπάτης» .

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ

Το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ιστορικού κέντρου Υπάτης» αφορά τους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια – δρόμοι – πλατώματα) του μεγαλύτερου μέρους του οικισμού της Υπάτης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Ιστορικό Κέντρο της Υπάτης, παρόλη την καταστροφή του αρχιτεκτονικού του πλούτου κατά την πυρπόληση του οικισμού κατά την Κατοχή, διασώζει μια σχετική ομοιογένεια στο σύνολό του, κύρια σε ότι αφορά στην κλίμακα των κτισμάτων και -σε μικρότερο βαθμό- στη μορφολογία τους.

Σήμερα οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού εμφανίζονται με μια άναρχη χωρίς ενιαία αντιμετώπιση αισθητική, ενώ τα μνημεία και οι λοιποί χώροι ενδιαφέροντος, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στον οικισμό, δεν δηλώνουν την παρουσία τους ούτε καν υπαινικτικά.

Οι δρόμοι και τα πλατώματα τα οποία θα αποτελέσουν και την κύρια περιοχή επέμβασης είναι είτε ασφαλτοστρωμένοι, είτε επιστρωμένοι με σκυρόδεμα.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται στην ανάδειξη και αξιοποίηση του Ιστορικού Κέντρου της Υπάτης, καθόσον πρόκειται για οικισμό ο οποίος σε πολλές ιστορικές περιόδους έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία της Κεντρικής Ελλάδας. Κατά συνέπεια παρουσιάζει σημαντικό αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, που όμως δεν απεικονίζεται επαρκώς στη σημερινή εικόνα του οικισμού. Το προτεινόμενο λοιπόν από τη μελέτη έργο αποσκοπεί καταρχήν στην ενίσχυση της ιστορικότητας της εικόνας του οικισμού, την οργάνωση των κοινοχρήστων χώρων του ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση της σημερινής της μορφής με το ιστορικό παρελθόν της.

 Ακόμη, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αναδείξει σε σημαντικό βαθμό κάποια από τα παραδοσιακά στοιχεία της αρχιτεκτονικής και της λαογραφίας της περιοχής και παράλληλα να βελτιώσει τις υποδομές που αφορούν την ψυχαγωγία των κατοίκων και των επισκεπτών.

Αναμένεται δε να συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάδειξη της περιοχής.

 Οι στόχοι του έργου είναι αναφορικά οι εξής:

– Η βελτίωση των συνθηκών επισκεψιμότητας στα μνημεία – χώρους ενδιαφέροντος και στον οικισμό γενικότερα.

– Η ανάδειξη των αξιόλογων μνημείων του οικισμού.

– Η διαφοροποίηση της μορφολογίας των δρόμων ώστε να τονιστεί η σημασία του καθενός για την περιοχή καθώς και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του.

– Η ομαλή ένταξη του έργου στο σύνολό του στο πέριξ δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

Τα παραπάνω μπορούν να αναδείξουν την περιοχή σαν τόπο μονοήμερων εκδρομών –επισκέψεων τόσο από ιδιώτες όσο και από μαζικούς φορείς (σχολεία, συλλόγους κ.λ.π.) , αλλά και να προσδώσουν χαρακτήρα θεματικής τουριστικής ανάπτυξης με οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, ορειβατικό και θρησκευτικός τουρισμό, με τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη για την περιφέρεια του Δήμου.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι προτεινόμενες εργασίες τις οποίες περιλαμβάνει η μελέτη περιλαμβάνουν τα εξής:

– Επίστρωση του κεντρικού δρόμου που οικισμού ο οποίος οδηγεί από την κεντρική πλατεία στο Δημαρχείο. Πρόκειται για άξονα με έντονα «αστικό» χαρακτήρα λόγω μετωπικής τοποθέτησης σχετικά με την πλατεία, μεγάλου πλάτους και κεντρικής θέσης του στον οικισμό. Η προτεινόμενη επέμβαση επιλέγει να τονίσει τον σχετικό χαρακτήρα του διαφοροποιώντας τον από τους παρακείμενους ήσσονος σημασίας δρόμους.

– Με την υλοποίηση του έργου δημιουργείται ενιαία διαδρομή περιήγησης στα πολιτιστικά μνημεία του οικισμού η οποία θα ενώσει τη Νότια είσοδο του Κάστρου με το εν λειτουργία Βυζαντινό Μουσείο, καθώς και με τα εκκλησιαστικά μνημεία Αγ. Σοφία και Αγ. Νικόλαο.

Η επίστρωση των οδών οι οποίοι αποτελούν την παραπάνω διαδρομή γίνεται κατά ενιαίο τρόπο με τη δημιουργία κεντρικής κατά μήκους ζώνης από λίθους χρώματος γκρι, τύπου καλντερίμι, ενώ εκατέρωθεν το οδόστρωμα επιστρώνεται με ακανόνιστες λίθινες πλάκες τύπου Πηλίου.

– Στο νότιο τμήμα του οικισμού οι κυριότεροι δρόμοι επιστρώνονται με γρανιτένιους κυβόλιθους χρώματος γκρι και λίθινες πλάκες τύπου Πηλίου ακανόνιστες αλλά και ορθογώνιες με σχέδιο.

– Οι υφιστάμενες σκάλες – πεζόδρομοι της περιοχής επέμβασης οι οποίες είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα επενδύονται.

– Κατά μήκος της κεντρικής οδού του οικισμού, διαπλατύνονται εκατέρωθεν τα υφιστάμενα πεζοδρόμια, αφήνοντας λειτουργικό πλάτος οδοστρώματος 6 00 μ. Το συγκεκριμένο πλάτος επαρκεί για την ταυτόχρονη διέλευση δύο μεγάλων οχημάτων με αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα αποτρέπει την στάθμευση ή την στάση. Η στάθμευση εξυπηρετείται από ειδικά διαμορφούμενες διαπλατύνσεις όπου χωροθετούνται και οι ράμπες των ΑΜΕΑ.

– Στους στενούς ακανόνιστους δρόμους οι οποίοι περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης γίνεται επίστρωση του οδοστρώματος με λίθινες ακανόνιστες πλάκες Πηλίου μέσου πάχους 5 εκ.

– Σε όλη την έκταση της περιοχής επέμβασης τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 975.000,00 € με ΦΠΑ 23%.

ΓΕΝΙΚΑ Με την υπ’ αρ. πρωτ. 7800/20-7-2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκλήθησαν οι δικαιούχοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να καταθέσουν προτάσεις χρηματοδότησης δημοσίων έργων στα πλαίσια του Άξονα 3.

Η περιοχή παρέμβασης του Δήμου Λαμιέων ήταν η Δημοτική Ενότητα Υπάτης.

Ο Δήμος Λαμιέων υπέβαλε 3 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 €.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 3270/12-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντάχθηκε το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ιστορικού κέντρου Υπάτης» προϋπολογισμού 975.000 €, ενώ οι άλλες δύο προτάσεις είναι στο στάδιο αξιολόγησης..