Ψήφισμα της Γεν.Συνέλευσης Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αλιβερίου (Αθλητικό-ΤΑΔ) επειδή είναι ανάστασοι οι γονείς σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη μέση της χρονιάς, με τη δημιουργία τμήματος μόνο για το Ποδοσφαιρο (και όχι μπάσκετ, στίβου και ιστιοπλοίας που προβλέπονται επίσης
στο ίδιο Γυμνάσιο) και ξαναμοίρασμα των τμηματων του σχολείου (που σημαίνει αλλαγή καθηγητών των μαθητών, διαφορά στην ήδη διδαχθείσα ύλη κ.λ.π.).

Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη ότι μόνο ένας καθηγητής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος, για την ασφάλεια 39 μαθητών του αθλητικού και κατά την πρόσβαση στο γήπεδο (περνάνε από την Εθνική Χαλκίδας -Αλιβερίου) και μέσα στο γήπεδο (αν κτυπήσει ένα παιδί τι θα κάνει ένας καθηγητής μόνος του?)
Οι γονείς απαιτούν την εύρυθμη λειτουργία του Αθλητικού Γυμνασίου Αλιβερίου.

Ακολουθεί το κείμενο του ψηφίσματος 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Της 20/1/2011
Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αλιβερίου

Η Γενικής Συνέλευση των Γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Αλιβερίου, στην Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 20/1/2011 αποφάσισε τα κάτωθι:
1. Ζητάμε την εύρυθμη λειτουργία του Αθλητικού Γυμνασίου Αλιβερίου με την διεξαγωγή όλων των αθλημάτων που προβλέπονται με την πρόσληψη των απαιτούμενων γυμναστών.
2. Για το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την λειτουργία μόνο του Ποδοσφαιρικού τμήματος , στην μέση της σχολικής χρονιάς, απαιτούμε να παραμείνουν τα τμήματα (για παιδαγωγικούς λόγους που γνωρίζετε οι παιδαγωγοί καλύτερα ) ως έχουν και παράλληλα να εξασφαλιστεί η ασφάλεια με κάθε τρόπο των μαθητών του τμήματος ποδοσφαίρου (39 μαθητές με έναν γυμναστή…….)

Τις παραπάνω προτάσεις πρότεινε το δεκαπενταμελές του σχολείου τις οποίες , υιοθετεί και στηρίζει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
 Με το παρόν ψήφισμα ζητάμε από την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας και το αρμόδιο Υπουργείο την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, προς όφελος των μαθητών.
 Δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση ανακατανομή των τμημάτων και εκπτώσεις στην ασφάλεια των μαθητών.