Ο Δήμαρχος Κονιστρών, Δημήτρης Λ. Παπαναστασίου υπογράφει το παρακάτω δελτίο τύπου, που αφορά στα όσα υποστήριξε ο Γεν.Γραμματέας της Περιφέρειας περί μή απορροφητικότητας χρηματοδοτήσεων απο το Δήμο για αντιπλημμυρικά έργα:

 


 

«Τη Δευτέρα 14/9/09, ο Γ.Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικά με την μη απορροφητικότητα χρηματοδοτήσεων για αντιπλημμυρικά έργα από τον Δήμο μας. Παρά το γεγονός ότι συμφωνούμε με την κατακλείδα του Δελτίου αυτού «ότι στη δύσκολη αυτή ώρα δεν έχουν θέση οι αντιπαραθέσεις και η στείρα κριτική», πιστεύουμε ότι προέχει η πλήρης ενημέρωση των πολιτών και η αποκατάσταση της αλήθειας, αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες που μας αναλογούν αλλά αποδίδοντας «και τα του καίσαρος τω καίσαρι» χωρίς ίχνος διαστρέβλωσης της αλήθειας. Έτσι λοιπόν:
1. Από την πυρκαγιά Αυγούστου 2007 ο Δήμος μας κατέστη και κηρύχθηκε πυρόπληκτος. Η πυρκαγιά δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε περιβαντολλογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και κατέστρεψε μέρος των υποδομών του Δήμου. Στις συσκέψεις που έγιναν παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή στα Στύρα και παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου στο Αλιβέρι μας εδόθη η διαβεβαίωση ότι η πολιτεία θα αναλάβει άμεσα την κατασκευή έργων αποκατάστασης και προστασίας στις καμένες περιοχές και στους αποδέκτες απορροής (ποτάμια -χείμαρροι) και θα μας δώσουν κάποια χρήματα για αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και μικρών παρεμβάσεων. Πράγματι μας εδόθησαν άμεσα από ΥΠΕΣ 300.000,00€ για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και 450.000,00€ από το Π-ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠΕΣ για έργα αποκατάστασης και προστασίας της πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου μας και παράλληλα μας δόθηκε η κατεύθυνση να βρούμε μελετητές με τη βοήθεια Δ/νσης Δασών ώστε να συντάξουμε μελέτες για αντιπλημμυρική προστασία και φράγματα, να προχωρήσουμε στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να χρηματοδοτηθούν και κατασκευασθούν τα έργα. Νομίζουμε ότι κανείς εχέφρων άνθρωπος δεν θα είχε την απαίτηση με 450.000,00€ να κατασκευασθούν αντιπλημμυρικά έργα σε ένα ποτάμι μήκους 7 χλμ. και μάλιστα από έναν μικρό Δήμο που δεν διαθέτει ούτε έναν μηχανικό για να συνταχθούν μελέτες, οι οποίες αν εδίδοντο  σε ιδιώτες, θα είχαν μεγάλο κόστος και θα απαιτούσαν πολύ χρόνο. Ο Δήμος μας καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Δασών προχώρησε στην σύνταξη μελέτης κόστους 40.803,34€ για το έργο «κατασκευή  εννιά (9) φραγμάτων βαρύτητας στους χείμαρρους Μανικιάτη και Ωρολογιάτη προϋπολογισμού 1.761.921,62€, συνήψε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία υπέγραψε ο Υφυπουργός κ. Κ. Κιλτίδης, για την χρηματοδότηση της μελέτης του έργου, όταν όμως ζητήθηκε η χρηματοδότηση για την πληρωμή της μελέτης και την εκτέλεση του έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από το ταμείο Αλληλεγγύης, από το Υπ. Οικονομικών, από το Ταμείο ενίσχυσης πυρόπληκτων της Ε.Ε, ο ένας μας παρέπεμπε στον άλλον και ήταν όλοι αναρμόδιοι. Αποτέλεσμα να χρωστάει ο Δήμος την μελέτη και το έργο μέχρι σήμερα να μην έχει γίνει. Για το παραπάνω θέμα έχει ενημερωθεί επανειλημμένα η Περ. Στ. Ελλάδας με τα αρ. 4608/11-9-07, 6675/5-12-07,   2906/18-6-08, 6675/5-12-07, 2065/15-5-09, 4049/28-8-09,
2. Παράλληλα ο Δήμος μας με επανειλημμένα έγγραφα στην Ν.Α Ευβοίας, Περ. Στ. Ελλάδας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, Υπ. Οικονομικών, Ταμείο Αλληλεγγύης Πυροπλήκτων, Ταμείο ενίσχυσης πυρόπληκτων της Ε.Ε, ακόμα και στον Γάλλο Υπουργό Γεωργίας κ. Μ. Μπαρνιέ που επισκέφθηκε τον Δήμο μας, ζητήσαμε την σύνταξη μελετών, την χρηματοδότηση και κατασκευή έργων αποκατάστασης και προστασίας της περιοχής ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα. Όμως όχι μόνο δεν έγινε τίποτα αλλά δυστυχώς επαληθευθήκαμε.
3. Ο ισχυρισμός της μικρής απορροφητικότητας δείχνει τον εμπαιγμό της πολιτείας, την άγνοια αλλά και την προσπάθεια απεμπόλησης των ευθυνών. Διότι γνωρίζει η πολιτεία και οι αρμόδιοι ταγοί της ότι για να απορροφηθούν χρήματα χρειάζονται μελέτες που έχουν κόστος, θέλουν χρόνο και υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες που η ίδια έχει θεσπίσει. Πως είναι δυνατόν  ένας μικρός Δήμος χωρίς ούτε έναν μηχανικό να απορροφήσει άμεσα το ποσό των 450.000,00€. Το ποσό αυτό πράγματι κατανεμήθηκε με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εντάχθηκαν σ΄ αυτό 3 έργα και η σύνταξη και πληρωμή δύο μελετών περιβαντολογικών επιπτώσεων που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να εκτελέσουν τα υπόλοιπα έργα, ενώ τις τεχνοοικονομικές μελέτες έκανε μόνος του ο Δήμος χωρίς κόστος. Το ένα έργο ολοκληρώθηκε και απομένει η αποπληρωμή του. Το δεύτερο έργο έχει δημοπρατηθεί 4 φορές χωρίς να υπάρξει ενδιαφερόμενος με το αιτιολογικό ότι οι τιμές που έχει θεσπίσει το κράτος είναι μικρές. Στο τρίτο έργο είναι έτοιμη η μελέτη και περιμένουμε  την απαλλαγή περιβαλλοντικών όρων. Από τις δύο μελέτες η μία ολοκληρώθηκε και έχουν διαβιβασθεί τα δικαιολογητικά για αποπληρωμή, ενώ στη δεύτερη περιμένουμε την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η επίκληση του μέρους του ποσού που απορροφήθηκε από το σύνολο της χρηματοδότησης είναι αποπροσανατολιστική διότι αυτή η καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς άλλους λόγους ανεξαρτήτου της πολιτικής βούλησης ενός ΟΤΑ, και μπορεί να οφείλεται, όχι μόνο σε καθυστερήσεις κρατικών ή Νομαρχιακών υπηρεσιών αλλά και στην έλλειψη χρημάτων. Το σημαντικό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και αν αυτό είναι αρκετό για την εκτέλεση  συγκεκριμένου έργου.
4. Τα αντιπλημμυρικά έργα είτε βρισκόμαστε σε περίοδο ηρεμίας είτε μετά από μια φυσική καταστροφή δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δήμων, εκτός από μικρές διευθετήσεις εντός του οικισμού. Πράγματι το ποσό που αναλογεί στον Δήμο μας από το Π-ΘΗΣΕΑΣ της Περιφέρειας είναι 2,1 εκ. ευρώ. Το ποσό όμως αυτό κατανεμήθηκε με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ το 2005 πολύ πιο πριν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Μήπως πρέπει να απολογηθούμε γιατί δεν προβλέψαμε 2 ή 4 χρόνια πριν ότι θα υποστούμε τέτοιες φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές και πλημμύρες; Αλλά ακόμα και αν το προβλέπαμε, θα έπρεπε να διαθέσουμε ολόκληρο το ποσό αυτό για έργα αντιπλημμυρικά αφού η συνταχθείσα μελέτη έχει κόστος 40.803,34€ και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.761.921,62€ και επομένως κανένα άλλο έργο από τα αναγκαία δεν θα είχε εκτελεστεί στο Δήμο Κονιστρών. Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα γιατί οι εκπρόσωποι της πολιτείας (Πρωθυπουργός, Υπουργός Εσωτερικών, Γ.Γ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας) στις τόσες συναντήσεις που κάναμε δεν μας έδωσαν αυτή την κατεύθυνση αλλά μας υποσχέθηκαν χρηματοδοτήσεις για τέτοια έργα. Μήπως ήταν και αυτό ένα ψέμα ανάμεσα στα τόσα άλλα;
5. Από το πρωί του Σαββάτου 12/9/09 προσπαθήσαμε τηλεφωνικώς να επικοινωνήσουμε με το Γραφείο του  Γ.Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χωρίς αποτέλεσμα, διότι δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο. Έτσι προσπαθήσαμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ήταν τεράστια σε υποδομές, περιουσίες ιδιωτών και εντός του αστικού ιστού. Ο ισχυρισμός του Γ.Γ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας «ότι δεν προσκληθήκαμε στην σύσκεψη διότι δεν είχαμε ζημιές στον αστικό ιστό» είναι έωλος και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οφείλεται στην έλλειψη εμπεριστατωμένης εικόνας για τα προβλήματα γιατί είχε ενημερωθεί με το αρ. 4869/12-9-09 έγγραφό μας το οποίο απεστάλη στις 12/9/09 και ώρα 11:58 όπως φαίνεται από το αποδεικτικό του φαξ.
6. Μας προξενεί όμως εντύπωση το γεγονός ότι ενώ την Δευτέρα 14/9/09 αποστείλαμε στο ΥΠΕΘΑ το αρ. 4876/13-9-09 έγγραφό μας ζητώντας 2 μηχανήματα για αντιμετώπιση της κατάστασης που διαβιβάσαμε μέσω φαξ την 10:12 της 14-9-09 ήρθαν στην Εύβοια περίπου 15 μηχανήματα του Στρατού και κανένα απ΄’ αυτά δεν παραχωρήθηκε στον Δήμο μας. Αναζητώντας βέβαια τον αρμόδιο που έδωσε την εντολή μας παραπέμπουν στην Νομαρχία και αυτή στον Γ.Γ Περιφέρειας και τους βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης.
7. Το αποκορύφωμα του εμπαιγμού είναι η εξαγγελία περί χρηματοδότησης του Δήμου μας με 100.000,00€ για αντιμετώπιση της κατάστασης. Τα χρήματα αυτά είναι ένα ελάχιστο μέρος απ΄ αυτά που απαιτούνται για την πρόχειρη αποκατάσταση των ζημιών ώστε οι συνδημότες μας να επανέλθουν στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής τους. Πολύ φοβόμαστε δε, μήπως χρησιμοποιηθούν ως άλλοθι όπως και στις πυρκαγιές, που στις απαιτήσεις των πολιτών για αποζημίωση και αποκατάσταση, απαντούσαν οι αρμόδιοι: «δώσαμε στον Δήμο, πηγαίνετε εκεί να σας δώσουν».
8. Τέλος με τα αρ. 4868/12-9-09 έγγραφό μας προς τον Νομάρχη Ευβοίας και 4869/12-9-09 έγγραφό μας προς Γ.Γ Περιφέρειας που εστάλησαν με φαξ την 12-9-09 και ώρα 12:06 και 12:11 αντίστοιχα ζητούσαμε την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως θεομηνιόπληκτη. Το πρώτο έγινε το δεύτερο ακόμα το περιμένουμε για να μπορέσουν οι πληγέντες πολίτες να αποζημιωθούν».

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος