Τη δική του απάντηση έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη σχετικά με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά στο 1ο ερώτημα αρμοδιότητάς του, ότι σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς και μετά από πρόταση της ΚΕΔΕ βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσής της Προγραμματικής Σύμβασης και έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής δαπάνης που απαιτείται.

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργού είναι το ακόλουθο:

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές κα Αικατερίνη Μάρκου, κ. Ιωάννης Πανούσης και κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, με θέμα «Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς και κατόπιν της προτάσεως της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής δαπάνης που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υγείας.

Ο Υπουργός

Γιάννης Μιχελάκης