Αποχή απο τη λαϊκή του Σαββάτου αποφάσισαν ομόφωνα οι πωλητές των Λαϊκών Αγορών, σε έκτακτη συνέλευσή τους.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 4/1/2011 και ώρα 19.00 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση των σωματείων που δραστηριοποιούνται στο νομό Ευβοίας, με θέμα την μεταφορά της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στο νέο χώρο.
Ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, αποφασίστηκε ομόφωνα η αποχή των Πωλητών Λαϊκών Αγορών από την λαϊκή αγορά του Σαββάτου διότι ο χώρος που έχει υποδειχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας και έχει εγκρίνει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευβοίας είναι ακατάλληλος για τη λειτουργία της συγκεκριμένης Λ. Αγοράς τόσο για τους πωλητές Λ. Αγορών, όσο και για τους καταναλωτές.
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει επ’ αορίστου και μπορεί να ανακληθεί μόνο με νέα απόφαση του ίδιου οργάνου.