Πραγματοποιήθηκε προχθές Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Χαλκίδας, με κύριο θέμα συζήτησης το σχέδιο «Αθηνά» και πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις.

1

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλει να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική, επιστημονική και μορφωτική ανάπτυξη της χώρας. Καιρό τώρα, η Ανώτατη Εκπαίδευση όπως και η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Για να επιτελέσει η Ανώτατη Εκπαίδευση το ρόλο της στην ανάπτυξη του τόπου μας, πρέπει αυτή να είναι Δημόσια, μακριά από αγοραίες λογικές, Δωρεάν, προσβάσιμη από όλα τα κοινωνικά στρώματα, και Ενιαία, χωρίς διαχωρισμούς επιπέδων, σχεδιασμένη με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που να υπηρετούν τις ανάγκες των συνανθρώπων μας.

Το σχέδιο «Αθηνά», σύμφωνα με την εισαγωγή της παρουσίασής του από τον Υπουργό, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην Εκπλήρωση του Θεμελιώδους Ρόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική μέσα από την:

– Προώθηση της Επιστημονικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

– Προώθηση της Έρευνας & της Καινοτομίας & Σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας, την Επιχειρηματικότητα & την Οικονομική Γεωγραφία της Χώρας

– Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Ανθρώπινου Δυναμικού στον ευρωπαϊκό χώρο.

Δυστυχώς, η ανάπτυξη του σχεδίου στη συνέχεια, φανερώνει μια μηχανιστική αντίληψη για συρρίκνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρίς, συχνά, να λαμβάνονται υπόψη ούτε καν οι αριθμοί και τα μεγέθη, απόλυτοι και σχετικοί, των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων, πόσο μάλλον τα παραπάνω κριτήρια.

Οι διαπιστώσεις του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, για τα κακώς κείμενα αναφέρουν:

– την αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης,

– τη χωρική Διασπορά Τμημάτων και τον κατακερματισμό συγγενών Τμημάτων εντός Ιδρυμάτων ή Σχολών,

– την ανυπαρξία ή ανακολουθία Γνωστικών Αντικειμένων Τμημάτων με Περιφερειακά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα & Εθνικούς Στόχους,

– την ανορθολογική Ανάπτυξη Κτιριολογικών & Υλικοτεχνικών Υποδομών, και

– τον κατακερματισμό Γνωστικών Αντικειμένων με ελλιπή Προγράμματα Σπουδών

Ωστόσο, το σχέδιο ΑΘΗΝΑ διατηρεί Τμήματα που έχουν τα παραπάνω αρνητικά χαρακτηριστικά (τμήματα με μηδενικό προσωπικό ή ελλιπή στελέχωση και κτιριακή υποδομή, ενισχύοντας το γεωγραφικό κατακερματισμό αγνοώντας τις οικονομίες κλίμακας) και προτείνει καταργήσεις:

– Τμημάτων παλαιών και πολυμελών, με στελέχωση σε πλήρη αντιστοιχία με το πρόγραμμα σπουδών τους και με υλικοτεχνική υποδομή, π.χ. εργαστήρια, η οποία δεν αντικαθίσταται ή υποκαθίσταται χωρίς σοβαρό οικονομικό κόστος και υποβάθμιση της εκπαίδευσης που προσφέρεται

– Τμημάτων με δοκιμασμένα προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία καταξιωμένα στην αγορά εργασίας, με επαγγελματικά δικαιώματα

– Τμημάτων που υπηρετούν γνωστικά αντικείμενα με ευρύ πεδίο γνώσεων και εφαρμογών σε αρμονία με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας

– Τμημάτων με παραδοσιακά αντικείμενα σπουδών, από τα οποία προέκυψαν καινούρια Τμήματα με κατακερματισμό Γνωστικών Αντικειμένων και ελλιπή Προγράμματα Σπουδών, τις δεκαετίες που το Υπουργείο Παιδείας δεν προλάβαινε να υπογράφει την ίδρυση καινούριων τμημάτων

Ως θεραπεία της υφιστάμενης κατάστασης, το σχέδιο  «Αθηνά»: προτείνει:

1. Συγχωνεύσεις συγγενών (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) Τμημάτων

2. Συγχωνεύσεις Τμημάτων για τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με εθνική αναπτυξιακή στοχοθεσία

3. Συγχωνεύσεις Τμημάτων & Σύσταση Σχολών με χωρική συνοχή & αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων κτιριακών & υλικοτεχνικών υποδομών

4. Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων για ανάπτυξη θεματικών Θυλάκων Αριστείας & εφαρμογή οικονομιών κλίμακας

Όσον αφορά την περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το σχέδιο «Αθηνά»:

Προτείνει την Ίδρυση ενός ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με Σχολές και Τμήματα σε 5 διαφορετικές πόλεις: στη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Θήβα, την Άμφισσα και το Καρπενήσι.

Συγκεκριμένα:

– Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης με 3 Τμήματα σε 3 πόλεις: ΑΜΦΙΣΣΑ, ΘΗΒΑ και Χαλκίδα:

Στην ΑΜΦΙΣΣΑ

1 Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών & Πολιτιστικών Μονάδων (0 ΕΠ)

– Στη ΘΗΒΑ

1 Τμήμα: Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (14 ΕΠ

 – Στη ΧΑΛΚΙΔΑ

1 τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (4 ΕΠ),

– Σχολή τεχνολογικών Εφαρμογών με 6 τμήματα σε 2 πόλεις (ΛΑΜΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ)

Στη Λαμία, τμήματα Ηλεκτρολογίας (28 ΕΠ), Μηχανικών Πληροφορικής (25 ΕΠ), Ηλεκτρονικής (12 ΕΠ)

Στη Χαλκίδα, τμήματα Μηχανολογίας (9 ΕΠ), Αυτοματισμού (12 ΕΠ), Τεχνολογίας Αεροσκαφών (9 ΕΠ)

– Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με 2 τμήματα στη ΛΑΜΙΑ: Νοσηλευτικής (11 ΕΠ), Φυσικοθεραπείας (12 ΕΠ)

– Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας με 1 Τμήμα στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (12 ΕΠ)

Ο τρόπος που προτείνεται για τη συγχώνευση των ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας, ώστε να δημιουργηθεί το νέο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, δεν εξυπηρετεί κανένα από τους διακηρυγμένους στόχους του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, ενώ διατηρεί τις ομολογημένες παθογένειες:

– Το παλαιό Τμήμα Διοίκησης του ΤΕΙ Χαλκίδας με >2500 σπουδαστές και 5 ΕΠ, καταργείται και μεταφέρεται στο πολύ νεώτερο και μικρότερο (4 ΕΠ) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στη Θήβα, το οποίο δε διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και εργαστήρια, ούτε για τους σπουδαστές του. Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού επιπλέον υποδέχεται τους σπουδαστές του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης της Άμφισσας, ενώ ταυτόχρονα, στην Άμφισσα ιδρύεται καινούριο τμήμα με 0 ΕΠ.

– Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Χαλκίδας μένει σχεδόν ως έχει με μία μεγάλη διαφορά: το βιώσιμο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας (1ο σε μέλη ΕΠ και 2ο στις προτιμήσεις των σπουδαστών) απορροφάται από το φερόμενο ως μη βιώσιμο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Λαμίας και μεταφέρεται εκεί.

Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις αυτές παραβιάζονται οι οικονομίες κλίμακας, δεν περιορίζεται η διασπορά, δεν ορθολογικοποιείται η χρήση υφιστάμενων κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών και εγκαταστάσεων, δε δημιουργούνται ισχυρά τμήματα κ.α..

Ας σημειωθεί επίσης, ότι το ΤΕΙ Χαλκίδας εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό ανάγκες του λεκανοπεδίου Αττικής υποδεχόμενο κάθε χρονιά, κατά κύριο λόγο, σπουδαστές που διαμένουν εκεί. Συνεπώς ένας μεγάλος αριθμός σπουδαστών του ΤΕΙ Χαλκίδας πηγαινοέρχεται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για να περιορίσει το κόστος των σπουδών του. Με δεδομένη την παραδοσιακή ανεπάρκεια σε δωρεάν φοιτητική στέγη, ο αριθμός αυτός τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι ο παραπάνω σχεδιασμός πλήττει χιλιάδες σπουδαστές και αμφισβητεί την πρόσφατη σχετική διακήρυξη του υπουργού ότι: «Θα υπάρξει πρόνοια επιδότησης των εξόδων, αλλά έχουμε μεριμνήσει οι μετακινήσεις να είναι οι λιγότερες δυνατές» (esos.gr).

2

Τα τμήματα Ηλεκτρολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων πρέπει να παραμείνουν στη Χαλκίδα

α. Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας, είναι ένα τμήμα σχεδόν αυτοδύναμο στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων (με μόλις 3,5 ωρομίσθιους πλήρους ωραρίου κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη), με το μεγαλύτερο αριθμό μελών ΕΠ (17) από τα 7 αντίστοιχα τμήματα Ηλεκτρολογίας (ΚΡΗΤΗΣ – 14, ΛΑΡΙΣΑΣ – 14, ΠΑΤΡΑΣ – 13, ΠΕΙΡΑΙΑ – 13, ΚΑΒΑΛΑΣ – 11, ΚΟΖΑΝΗΣ – 11, ΛΑΜΙΑΣ – 11), με τον 3ο μεγαλύτερο αριθμό μελών ΕΠ από όλα τα τμήματα των ΤΕΙ της χώρας (όλων των Ειδικοτήτων), μετά το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – 22 μέλη ΕΠ και το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – 22 μέλη ΕΠ.

Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, από τα παλαιότερα στο ΤΕΙ Χαλκίδας αλλά και όλης της χώρας, είναι ένα Τμήμα το οποίο:

1. Έχει περισσότερους από 2000 σπουδαστές με καθημερινή παρουσία και έντονη συμμετοχή η οποία σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με την πληθώρα των εργαστηριακών τμημάτων η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, την πληρότητα των τμημάτων αυτών, το έντονο ενδιαφέρον των σπουδαστών του για τις σπουδές τους, οι οποίες οδηγούν σε Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα και καταξίωση στην αγορά εργασίας.

2. Από τα 17 μέλη ΕΠ, τα 12 είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και δραστήριοι ερευνητικά, όπως υποδηλώνει η συμμετοχή τους τόσο σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (SMART, AWISSNET, EXEHON, VITRO, κ.α.) όσο και εθνικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, από τις 9 συνολικά εγκριθείσες προτάσεις του ΤΕΙ Χαλκίδας, οι 3 είναι προτάσεις μελών ΕΠ του Τμήματος.

3. Είναι πανελλαδικά το δεύτερο τμήμα Ηλεκτρολογίας TEI στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με πρώτο το αντίστοιχο του ΤΕΙ Πειραιά. Αυτό σχετίζεται και με το γεγονός ότι το ΤΕΙ Χαλκίδας εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό ανάγκες του λεκανοπεδίου Αττικής.

4. Απονέμει τουλάχιστον 100 πτυχία το χρόνο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος σταδιοδρομούν σε εταιρίες, στη βιομηχανία, στις κατασκευές ή ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις, ενώ ένας σημαντικός αριθμός συνεχίζει με επιτυχία τις σπουδές του σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των σπουδαστών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, καθώς και τους λόγους γι αυτό. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι ένας αριθμός σπουδαστών καθυστερούν να πάρουν πτυχίο γιατί παράλληλα εργάζονται.

5. Είναι έντονα εξωστρεφές με ευρύ δίκτυο επαφών με Ιδρύματα, εργαστήρια ή οργανισμούς στο εξωτερικό, εκμεταλλευόμενο τις συνεργασίες μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και τα προγράμματα κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση.

6. Διαθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο υπηρετεί ένα ευρύ πεδίο, αυτό της Ηλεκτρολογίας, με έμφαση ωστόσο στην ενέργεια και τις αναδυόμενες σχετικές τεχνολογίες, όπως παραγωγή και μικροπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΠΕ, μετρητικά συστήματα και συστήματα ελέγχου (ευφυή και συμβατικά), δίκτυα και τεχνολογίες δικτύων, τεχνολογία αισθητήρων, κ.α..

7. Διαθέτει εργαστήρια για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος, τα οποία ελάχιστα από τα ομοειδή Τμήματα διαθέτουν και τα οποία δύσκολα μεταφέρονται, όπως τα Εργαστήρια ΤΥΤ, ΣΗΕ και ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. Ο εξοπλισμός των περισσότερων από τα Εργαστήρια, παρά τις χρόνιες ελλείψεις τους λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησης, παραμένει σημαντικός και ενεργός εξαιτίας της ακάματης προσπάθειας των μελών ΕΠ και ΕΤΠ και της μεγάλης συνεισφοράς των σπουδαστών.

8. Έχει καλλιεργήσει και διαθέτει παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις με εταιρίες και βιομηχανίες της περιοχής, αλλά και του λεκανοπεδίου Αττικής, όπως ΔΕΗ, ΕΛΔΑ, ΧΑΛΚΟΡ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER, SABO και πολλές άλλες. Σε αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο η εγγύτητά του στις βιομηχανίες του λεκανοπεδίου και των Οινοφύτων.

β. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το 1981, αρχικά ως ΚΑΤΕΕ και στη συνέχεια αναβαθμίσθηκε σε ΤΕΙ με αλλαγή του προγράμματος σπουδών, και το οποίο σήμερα:

1. Απαριθμεί πάνω από 2700 φοιτητές με καθημερινή παρουσία στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, με έντονο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους, οι οποίες οδηγούν σε Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα και καταξίωση στην αγορά εργασίας

2. Έχει 5 μέλη ΕΠ (οι τρεις κάτοχοι διδακτορικών τίτλων και οι δύο κάτοχοι μεταπτυχιακών), επειδή την τελευταία διετία συνταξιοδοτήθηκαν άλλα 5 μέλη ΔΕΠ. Επίσης υπηρετούν 27 επιστημονικοί συνεργάτες με πλήρη προσόντα και 10 συνεργάτες με ελλιπή. Στην Συνέλευση του ΤΕΙ εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να μεταταχτούν στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 μέλη ΕΠ του κέντρου ξένων γλωσσών και 2 μέλη ΕΠ του γενικού τμήματος. Ο συνολικός αριθμός είναι 11 μέλη, και τα οποία είναι δραστήριοι ερευνητικά, όπως υποδηλώνει η συμμετοχή τους τόσο σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όσο και εθνικά.

3. Πανελλαδικά είναι το τρίτο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων TEI στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, γεγονός που σχετίζεται και με το ότι εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό ανάγκες του λεκανοπεδίου Αττικής. Ο βαθμός εισαγωγής είναι πάνω από 10.720 μόρια και μόνο οι ειδικές κατηγορίες είναι κάτω από την βάση του 10 που αυτές είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 2%.

4. Απονέμει τουλάχιστον 300 πτυχία το χρόνο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος σταδιοδρομούν σε εταιρίες, στη βιομηχανία, ή ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις, ενώ ένας σημαντικός αριθμός συνεχίζει με επιτυχία τις σπουδές του σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

5. Προσφέρει στους σπουδαστές του ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο υπηρετεί ένα ευρύ πεδίο, αυτό της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

6. Έχει 8 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, με σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, με εγκατεστημένο software (business plan και εμπορικά πακέτα και πολλά άλλα σύγχρονα προγράμματα), πάνω στα οποία οι σπουδαστές στήνουν επιχειρηματικά σχέδια καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και τα οποία ελάχιστα από τα ομοειδή Τμήματα διαθέτουν. Ο εξοπλισμός των περισσότερων από τα εργαστήρια, παρά τις χρόνιες ελλείψεις τους λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησης, παραμένει σημαντικός και ενεργός εξαιτίας της φιλότιμης των μελών ΕΠ.

7. Έχει πολύ καλές σχέσεις με 44 εταιρίες και βιομηχανίες της περιοχής, αλλά και του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίες απασχολούν φοιτητές για πρακτική άσκηση κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Σε αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο η εγγύτητά του στις βιομηχανίες του λεκανοπεδίου και των Οινοφύτων. Όλα τα προηγούμενα μπορεί να τα διαπιστώσει κανείς εύκολα με μια επίσκεψη στα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Χαλκίδας, οποιαδήποτε ημέρα μαθημάτων.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Χαλκίδας:

Διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί ως στόχοι – επιδιώξεις του σχεδίου ΑΘΗΝΑ:

– Προωθούν την Τεχνολογική Εκπαίδευση, την Έρευνα & την Καινοτομία.

– Είναι συνδεδεμένα με την Αγορά Εργασίας & την Οικονομική Γεωγραφία της Χώρας .

– Συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού στον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν εμφανίζουν καμία από τις παθογένειες που το σχέδιο ΑΘΗΝΑ θέλει να θεραπεύσει:

– Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης.

– Ανυπαρξία ή ανακολουθία Γνωστικών Αντικειμένων Τμημάτων με Περιφερειακά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα & Εθνικούς Στόχους.

– Ανορθολογική Ανάπτυξη Κτιριολογικών & Υλικοτεχνικών Υποδομών.

– Κατακερματισμό Γνωστικών Αντικειμένων με ελλιπή Προγράμματα Σπουδών.

Συμπερασματικά, με τη συγχώνευση/απορρόφησή τους ούτε υψηλού επιπέδου Εκπαίδευση παρέχεται, ούτε θύλακες αριστείας προωθούνται, ούτε η εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη προωθείται ούτε εξοικονόμηση πόρων και ορθή χρήση των υφιστάμενων υποδομών γίνεται.

 3

Η Χαλκίδα εκπαιδευτικός πόλος

To TEI Χαλκίδας πρέπει να παραμείνει αυτοδύναμο και να αναδεχθεί σε πόλο της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γιατί οι ρυθμοί ανάπτυξής της, ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της, η εγγύτητα στην Αθήνα και στις εξόδους προς ανατολή (λιμάνια), οι θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές, ο χαρακτηρισμός της ως ενεργειακός πόλος, το επιβάλουν.

4. Κινητοποιήσεις

1. Έκδοση δελτίου τύπου με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

2. Συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα 11.02.13 και ώρα 12:00 στο Μικρό Αμφιθέατρο

3. Γενική Συνέλευση του ΕΣΕΠ ΤΕΙ Χαλκίδας τη Δευτέρα 11.02.13 και ώρα 14:00 στο Μικρό Αμφιθέατρο

4. Συμμετοχή στην εκδήλωση του Δήμου Μεσσαπίων την Τετάρτη 13.02.13 και ώρα 13:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο

5. Συμμετοχή και ενημέρωση των φοιτητών στις Γενικές τους συνελεύσεις