Γιατί απειλείται η προστατευόμενη περιοχή της Δίρφυς και των γύρω περιοχών- Γιατί ζήτησαν να κάνουν δοκιμαστικές γεωτρήσεις- Τι απόφαση αναμένεται- Τι προκαλεί κίνδυνο για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία- Τι είπε στο eviaportal.gr ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συλλόγου «ΓΑΙΑ»

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την Ορνιθοπανίδα και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)».

Η περιοχή της Δίρφυς είναι μία από τους 239 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας της Ελλάδας.

Τι γίνεται όμως όταν μια προστατευόμενη περιοχή ζητείται για δοκιμαστικές γεωτρήσεις;

Τα ερωτήματα είναι δύο:

1.Ο λόγος των ερευνών.
Η εταιρία ΕΛΜΙΝ, ζήτησε να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές γεωτρήσεις για να εξετάσει αν υπάρχουν μεταλλεύματα στην περιοχή.

2.Ο στόχος των ερευνών.
Συνήθως, αν τέτοιου είδους έρευνες έχουν θετικό αποτέλεσμα, τότε το επόμενο βήμα είναι η εκμετάλλευση.

Ο Δήμος Δίρφυς- Μεσσαπίων, γνωμοδότησε θετικά για αυτές τις έρευνες και τώρα αναμένεται η απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να δώσει το πράσινο φως.

Το eviaportal.gr ήρθε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Διρφύων- Μεσσαπίων, κ Μπουροδήμο:

«Η εταιρία ΕΛΜΙΝ έχει υποβάλει αίτηση για έρευνα, για να κάνει κάποιες γεωτρήσεις. Δεν συζητάμε για καμία εκμετάλλευση αυτή τη στιγμή. Η έρευνα μπορεί να είναι αρνητική. Και σας λέω ότι θα είναι αρνητική, γιατί μεταλλεύματα δεν υπάρχουν.»

Ο κ. Μπουροδήμος τόνισε ότι οι γεωτρήσεις δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, ούτε στο περιβάλλον ούτε στο νερό.

«Τα έργα τα οποία η εταιρία έχει στην περιβαλλοντική της μελέτη δεν είναι εξόρυξη. Είναι απλά γεωτρήσεις. Θα πάρει δείγματα μέσω της ερευνητικής γεώτρησης, να εξετάσει αν υπάρχουν μεταλλεύματα, ποια είναι η χημική τους σύσταση κοκ.»

Αν όμως υπάρχουν μεταλλεύματα, τι έπεται;

Ο κ. Μπουροδήμος θεωρεί ότι μεταλλεύματα δεν υπάρχουν.

«Αν υπάρχουν μεταλλεύματα, η εκμετάλλευσή τους θα  εξεταστεί σε δεύτερη φάση. Εάν υπάρχουν με ποιον τρόπο θα εκμεταλλευτούν. Για το οποίο δεν γίνεται λόγος αυτή την στιγμή. Αν φυσικά υπάρχουν μεταλλεύματα. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχουν

Στο eviaportal.gr μίλησε για το θέμα και ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου «ΓΑΙΑ», Νίκος Χασάνδρας, ο οποίος είναι και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων:

«Βεβαια, ο κ. Μπουροδήμος τα ξέρει όλα! Ξέρει ότι δεν υπάρχουν μεταλλεύματα. Είναι το παιδί θαύμα!»

Ο κ. Χασάνδρας υπογράμμισε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο στη περιοχή θα καταστραφούν τα πάντα.

«Να ξέρει και ο κ. Μπουροδήμος και ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή έχουν υπογράψει την θανατική ποινή των πόλεων! Πάνε οι παραδοσιακοί μας οικισμοί, πάει η Στενή, πάει ο Άγιος Αθανάσιος. Καταστρέφονται τα πάντα!

Σας πληροφορώ ότι ο Δήμαρχος ήθελε να το αποκρύψει από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην γνωμοδοτηθεί αρνητικά η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Βεβαίως, όταν ήρθε τελικά το θέμα στο Συμβούλιο, η εισήγησή του ήταν «ναι»!

Μόνο για τον λόγο ότι η περιοχή εκεί είναι προστατευόμενη από το πρόγραμμα Νatura 2000, ο κ. Μπουροδήμος έπρεπε να πει όχι.

Αφού θεωρεί ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν μεταλλεύματα, ποιος είναι ο λόγος για να γνωμοδοτηθεί θετικά μια τέτοια μελέτη;

Δεν σέβονται ούτε το δίκτυο Νatura, ούτε το περιβάλλον, ούτε τους κατοίκους των περιοχών.

Δεν σέβονται τίποτα, και αυτό είναι το αποτέλεσμα του συστήματος που κυβερνά τόσα χρόνια.»

Το eviaportal.gr επικοινώνησε και με τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «ΤΑΝΑΪΣ»:

«Θα προχωρήσουμε σε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας αν η απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι θετική.

Το έχουμε αποφασίσει σε Συνελεύσεις που συμμετείχαν και οι κάτοικοι των γύρω χωριών.»

Το δίκτυο Natura 2000:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το δίκτυο δύναται να συνυπάρξει με την οικονομική πρόοδο.

Κατά συνέπεια, δραστηριότητες όπως η γεωργία, η θήρα ή ο τουρισμός, μπορούν να πραγματοποιούνται εντός των ορίων του Natura, αλλά στο μέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης.

Εξάλλου, η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί, κυρίως μέσω του προγράμματος LIFE-Φύση, μέτρα για τη συγκρότηση του δικτύου. Ήδη, έχουν διατεθεί πάνω από 415 εκατ. ευρώ για περισσότερα από 300 έργα στο σύνολο της Ευρώπης.

Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον:

Τα απόβλητα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αποτελούν έναν μεγάλο κίνδυνο για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Εκτός των διαφόρων χημικών στοιχείων, που είναι στην διαδικασία της επεξεργασίας, στα απόβλητα συγκαταλέγονται και τα διάφορα εξορύγματα που ενώ στα βάθη της γης είναι αδρανή στην επιφάνεια μπορεί να είναι υψηλού κινδύνου και ρυπογόνοι παράγοντες για το οικοσύστημα και την ίδια την ζωή.

Η ρύπανση, με τις απορροές των βρόχινων νερών μπορεί να επεκταθεί και σε ποιο μακρινές αποστάσεις με συνέπεια την νέκρωση κάθε μορφής ζωής.

 Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και θειικές ενώσεις (άφθονές σε υπόγεια πετρώματα αλλά και σε επιφανειακά) που είναι σε συνάρτηση με τα εκμεταλλεύσιμα στοιχεία, μπορεί να αποβούν μοιραίες για το περιβάλλον με την διασπορά τους και την επαφή τους με το νερό.

Ας σκεφτούμε μετά έναν λάκκο , με βάθος 100-150 μέτρα που θα γίνει λίμνη και την επίπτωση στο νερό της λίμνης αν υπάρχουν θειικά, ή χαλκοφόρα, ή μολυβδούχα πετρώματα.
Στην πρώτη τα θειικά θα μετατραπούν στην επαφή με το νερό σε θειικό οξύ με όξυνση των νερών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις τα οξείδια του χαλκού και του μολύβδου θα περιέχουν τοξικές ενώσεις με όλες τις επιπτώσεις στο νερό.

Παράδειγμα:
Στα μεταλλεία Χαλκιδικής περισσότερο κακό έκαναν τα εξορύγματα χαλκού που κουβαλούσαν τα φορτηγά και έπεφταν στο δάσος.

Τα εξορύγματα αυτά, από πετρώματα που περιείχαν χαλκό, με την βροχή και τον χρόνο οξειδώθηκαν με αποτέλεσμα να αφήνουν πίσω τους οξείδια χαλκού που είναι από τα ποιο τοξικά στοιχεία της φύσης, αφήνοντας βέβαια την τοξικότητα τους στο περιβάλλον.

Σε αυτές τις διαδικασίες απαιτείται η μέγιστη προσοχή και η λήψη μέτρων για να ελαχιστοποιηθούν τα όρια επικινδυνότητας, και λέμε να ελαχιστοποιηθούν γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για εκμηδενισμό της επικινδυνότητας μιας τα στοιχεία της φύσης είναι απρόβλεπτα και οι συνθήκες μεταβαλλόμενες συνεχώς.

Κάθε προσπάθεια καινούργιας μεταλλευτικής δραστηριότητας προκαλεί πάντα τρόμο στην τοπική κοινωνία, γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα με τέτοια αποτελέσματα.

Τι θα γίνει αν η οποιαδήποτε εταιρία, όπως έχει συμβεί, προκαλέσει τέτοια περιβαλλοντική καταστροφή και δεν αποκαταστήσει την περιοχή;

Πως να μην την αποκαταστήσει; Με μια απλή δικαιολογία… δηλώνοντας χρεοκοπία.

Ακολουθείστε μας στο Google News