Τον απολογισμό των πεπραγμένων του έτους 2011 έκανε ο δήμαρχος Ερέτριας Βασίλης Βελέντζας, το βράδυ της Κυριακής 19 Αυγούστου  2012, στην Πλατεία Ηρώων, την Κεντρική Πλατεία της Ερέτριας.

Για το έτος 2011 η Δημοτική  αρχή επέλεξε αυτή η συνεδρίαση να γίνει στην κεντρική πλατεία της έδρας του Δήμου και όχι μόνο για λόγους τυπικούς, αλλά κυρίως ουσιαστικούς. «Αποτελεί πεποίθησή μας, ότι η λογοδοσία και η δημόσια εξήγηση των πεπραγμένων ενώπιον όσο το δυνατόν περισσοτέρων πολιτών, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ένδειξη διαφάνειας στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση των τοπικών υποθέσεων των πολιτών», είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης Βελέντζας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

 
Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε πριν 19 μήνες, σε μια ιδιαίτερα σημαντική αλλά και πολύ δύσκολη στιγμή:
α) για τη χώρα μας, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
β) για την αυτοδιοίκηση, σε θεσμικό αλλά και οικονομικό επίπεδο

και
γ) για το Δήμο Ερέτριας.
Ο νέος Δήμος Ερέτριας κλήθηκε να λειτουργήσει, μέσα σε μια νέα πραγματικότητα  που δημιουργήθηκε με την διοικητική μεταρρύθμιση του  «Σχεδίου Καλλικράτης», ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη, αλλά πρωτίστως προβληματική διότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν στηρίχθηκε ως όφειλε με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.
Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η κακή οικονομική κατάσταση του νέου Δήμου, που προέρχεται από τα χρέη και τις υποχρεώσεις των πρώην Δήμων, από την κακή οικονομική συγκυρία στην οποία βρέθηκε η χώρα μας  και βεβαίως την  αφαίρεση θεσμοθετημένων πόρων για τους Δήμους της χώρας όπως π.χ. τα τέλη παρεπιδημούντων. Η οικονομική δυσπραγία του Δήμου δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του, αλλά και την καθημερινή ζωή των δημοτών.
Με την ανάληψη της Διοίκησης του νέου Δήμου Ερέτριας την (1/1/2011), θέσαμε ως κύριο στόχο την ενοποίηση του δήμου σε επίπεδο υπηρεσιών,   τη δημιουργία ενός ομοιογενούς, ενιαίου και ισχυρού Δήμου, με ομοιόμορφα κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και άμβλυνση των όποιων τοπικιστικών διαφορών. Μετά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του Δήμου, φάνηκαν χαρακτηριστικά όσμωσης των ανθρώπων, άρχισε να εξοικειώνεται ο ένας με τον άλλον, να αποκτάται η εμπιστοσύνη και να υπάρχει αγαστή συνεργασία
Έτσι  προχωρήσαμε:
– στην καταγραφή και διαχείριση των χρεών,
– στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του νέου δήμου,
– στη χωροταξική ανακατανομή των υπηρεσιών στις 2 δημοτικές ενότητες Ερέτριας και Αμαρυνθίων
– στη λειτουργία των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
– στο σωστό προγραμματισμό Έργων και Δράσεων και στο νοικοκύρεμα του Δήμου, με στόχο τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη.
– Καταβάλαμε το μέγιστο των προσπαθειών για τον περιορισμό των ελλειμμάτων και την αποπληρωμή των χρεών, ώστε γρήγορα να περάσουμε σε αναπτυξιακές πρακτικές προς όφελος του τόπου.
– Από πολύ νωρίς ρίξαμε το βάρος των προσπαθειών μας στην ένταξη για χρηματοδότηση νέων έργων, ή και ώριμων μελετών, στο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ παράλληλα εκπονήσαμε μελέτες που προσπαθούμε να εντάξουμε προς χρηματοδότηση. 
Η ανάπτυξη και η προβολή του τόπου μας, η χρηστή διαχείριση, ο περιορισμός των ελλειμμάτων, η αποπληρωμή των χρεών που παραλάβαμε, η ένταξη έργων σε Επενδυτικά Προγράμματα, η εκπόνηση μελετών, και πρωτίστως η εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των δημοτών, αποτελούν μέρος του οράματος που έχουμε για το Δήμο μας και καθημερινό καθήκον της Δημοτικής Αρχής.