Απολογισμός επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Εστία Γνώσης και Πολιτισμού κατά σχολικό έτος 2011-12.

Σταθερά ανοδική πορεία του αριθμού των μαθητών και μαθητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας. Στους 2539 ανήλθε εφέτος ο αριθμός αυτός σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό που ήταν 2521.

Η Εστία Γνώσης και Πολιτισμού ολοκλήρωσε φέτος τον όγδοο χρόνο επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής της δραστηριότητας. Έτσι, οι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και οι εκπαιδευτικοί επισκέπτες της είχαν και τη χρονιά αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των εννοιών και των νόμων που διέπουν το Σύμπαν (πρόγραμμα Αστροφυσικής-Αστρονομίας) παράλληλα με το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των μαθηματικών εννοιών μέσω αλληλεπιδραστικών εκθεμάτων (πρόγραμμα Μαθηματικών-Πληροφορικής).

Στα παραπάνω προστίθεται και η κατά περίσταση επεξεργασία εννοιών και από άλλες Φυσικές Επιστήμες.

Αριθμός και κατανομή επισκεπτών
Κατά το λήξαν σχολικό έτος 2011-12 ο αριθμός των επισκεπτών της σημείωσε νέα αύξηση φθάνοντας τους 2539 μαθητές και μαθήτριες (101 τμήματα από διάφορα σχολεία) και περί τους 170 συνοδούς καθηγητές/καθηγήτριες.

Από τους παραπάνω μαθητές και μαθήτριες οι 1293 προέρχονται από σχολεία της πόλης της Χαλκίδας, οι 378 από σχολεία του υπόλοιπου Νομού Ευβοίας και οι 868 από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας. Υπήρξαν και σχολεία που λόγω έλλειψης χώρου και χρόνου δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν.

Τα σχολεία αυτά βρίσκονται σε λίστα προτεραιότητας για το επόμενο σχολικό έτος. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των συμμετασχόντων σχολικών τμημάτων και μαθητών.

Πίνακας 1: Γεωγραφική κατανομή των μαθητών/μαθητριών  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας κατά το σχολικό έτος 2011-12

Σχολικά Τμήματα Μαθητές/Μαθήτριες Ποσοστό μαθητών
Χαλκίδα 55 1293 50,9
Υπόλοιπη Εύβοια 18 378 14,9
Υπόλοιπη Ελλάδα και εξωτερικό 28 868 34,2
ΣΥΝΟΛΟ 101 2539 100

Τα επόμενα διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζεται, αντίστοιχα, η διαχρονική κατανομή των μαθητών/ μαθητριών και των συνοδών καθηγητών τους που επισκέφθηκαν την Εστία από το σχολικό έτος 2004-05 μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
 
Διάγραμμα 1: Αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας από το σχολικό έτος 2004-2005 μέχρι και το σχολικό έτος 2011-2012.

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των επισκεπτών της καταδεικνύει την σχεδόν καθολική αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας του έργου που επιτελείται στην Εστία.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Εστίας μαθητών από έξι χώρες της Ευρώπης  μέσω του προγράμματος Chomenius
Την χρονιά που μας πέρασε, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Εστίας στο «Κόκκινο Σπίτι» 60 μαθητές και μαθήτριες καθώς και 14 συνοδοί τους καθηγητές και καθηγήτριες από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τουρκία στα πλαίσια ανταλλαγής μαθητών μέσω του προγράμματος Chomenius. Συντονιστής του εν λόγω προγράμματος είναι το 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας με υπεύθυνη την καθηγήτρια της αγγλικής φιλολογίας κ. Βιολέτα Χασιώτου και διευθύντρια την κ. Ρούλα Πουλιανίτου. Οι ξένοι επισκέπτες είχαν τη ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μέρος του προγράμματος της Εστίας και συγκεκριμένα το φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου, που το παρουσίασε ο επιστημονικός υπεύθυνος της Εστίας Αντώνης Αντωνίου, Δρ Αστροφυσικής του Παν/μίου Αθηνών. Μετά την επίσκεψη αυτή συμφωνήθηκε στενότερη συνεργασία μεταξύ της Εστίας Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας και του Λυκείου του Ανοβέρου Γερμανίας, το οποίο ήταν ένα μεταξύ των συμμετασχόντων σχολείων.
Επίσης, στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος και με συντονιστή το Γυμνάσιο Νέας Αρτάκης (υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Σταυρούλα Μπόσκοβιτς, διευθύντρια κ. Χριστούλα Λακαφώση),  συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας 15 μαθητές και μαθήτριες καθώς και 10 συνοδοί τους καθηγητές και καθηγήτριες από την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ισπανία.

Το πρόγραμμα «ΤηλΕστια»
Στα πλαίσια της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και του έργου της Εστίας, αν είναι δυνατόν και στο πιο απομακρυσμένο σχολείο της χώρας, θέσαμε ως στόχο τη συμμετοχή και παρακολούθηση του προγράμματός μας και από εκείνα τα σχολεία, που λόγω κυρίως της απόστασης, δεν είναι δυνατόν να παρευρεθούν στο χώρο μας.

Η μέθοδος αυτή της τηλε-εκπαίδευσης υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος «ΤηλΕστια» το οποίο λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από τον Νοέμβριο του 2009. Το πρόγραμμα «ΤηλΕστια» είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας που στην Ελλάδα λειτουργεί ίσως για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, μέσω του διαδικτύου, δίνεται η ευκαιρία σε έναν καθηγητή (στην προκειμένη περίπτωση των καθηγητών της Εστίας Γνώσης) και δύο τάξεις που απέχουν μεταξύ τους πολλά χιλιόμετρα να κάνουν ταυτόχρονα μάθημα και να λειτουργούν σα να βρίσκονται όλοι στον ίδιο χώρο.

Για τις ανάγκες του όλου εγχειρήματος μια αίθουσα της Εστίας Γνώσης, που στεγάζεται στο «Κόκκινο Σπίτι», έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε τηλεοπτικό Studio όπου λειτουργούν 7 κάμερες. Ταυτόχρονα ένα άλλο κινητό συνεργείο της Εστίας Γνώσης επισκέπτεται το απομακρυσμένο σχολείο που πρόκειται να συμμετάσχει στο μάθημα και χρησιμοποιώντας αντίστοιχα υλικοτεχνικά μέσα επιτυγχάνεται η αμφίδρομη επικοινωνία

Σχολεία με τα οποία έχει εφαρμοσθεί η τηλε-εκπαίδευση μέσω του προγράμματος «ΤηλΕστια».

Από το Νοέμβριο του 2009, που τέθηκε το πρόγραμμα «ΤηλΕστια» σε εφαρμογή, μέχρι και τον Ιούνιο του 2012 έχουν συνδεθεί και συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα περισσότερα από 35 σχολεία από όλη την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα, σχολεία από την Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, το Ρέθυμνο, την Κοζάνη, το Βόλο, τη Λαμία, την Κέρκυρα, τις Σέρρες, τη Λάρισα, την Ξάνθη, την Πρέβεζα, την Κομοτηνή, τα Γρεβενά, την Καβάλα, το Αμύνταιο, την Κατερίνη, την Τρίπολη, τη Νέα Καλλικράτεια  με αποκορύφωμα το Ελληνικό Σχολείο του Χαρτούμ του Σουδάν.

Την σχολική χρονιά που μας πέρασε, ανάμεσα στα σχολεία που συμμετείχαν στην εν λόγω δράση αξίζει να ήταν και τα τρία Ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια του Μονάχου και του Άουγκσμπουργκ Γερμανίας, όσο και το σχολείο της Ερείκουσας.

Επισημαίνεται επίσης, ότι κατά το λήξαν σχολικό έτος, στο πρόγραμμα της τηλε-εκπαίδευσης, και σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Ευβοίας Δρ Άγγελο Μαντά εισήχθησαν και θέματα από τις θεωρητικές επιστήμες, όπως για παράδειγμα το έργο και η ζωή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Το πάρα πάνω πρόγραμμα λειτούργησε φέτος με την ευγενική υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολεως Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, την οποία για άλλη μια φορά και δημοσίως ευχαριστούμε.

Το πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη»
Από το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013 τίθεται σε πειραματική εφαρμογή, το πρωτοποριακό για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη». Πρόκειται για την σε μόνιμη βάση διδασκαλία  των μαθημάτων «Αγγλικά» και «Πληροφορική» από την έδρα της Εστίας στη Χαλκίδα στο μονοθέσιο, με τέσσερις μαθητές, Δημοτικό Σχολείο της Ερείκουσας (νησί στα βόρεια της Κέρκυρας) μέσω του προγράμματός μας «ΤηλΕστια».

Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίου κ. Τηλέμαχο Γαβαλά, τον Δήμο Κερκυραίων και  τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας κ. Γεώργιο Συρίμη. 

Την πρωτοποριακή αυτή και συνάμα συγκινητική δράση την εφαρμόσαμε και τη βιώσαμε ήδη με μεγάλη επιτυχία στις 24 Μαρτίου 2012. Με οδηγό την τεχνογνωσία που ήδη έχουμε, γίνονται ενέργειες, σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Παιδείας, ώστε αυτή η μέθοδος διδασκαλίας, πάντα με κέντρο την πόλη μας, να εφαρμοστεί και σε άλλες απομακρυσμένες δυσπρόσιτες περιοχές.
(βλ. http://www.youtube.com/watch?v=LkYtgwwxYoo&feature=youtu.be )

Το πρόγραμμα της Εστίας στις καινοτόμες δραστηριότητες του Υ.Π.Δ.Μ.Θ.
Από το σχολικό έτος 2009-10 τόσο το κανονικό πρόγραμμα της Εστίας όσο και  το πρόγραμμα «ΤηλΕστια» συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα καινοτόμων δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, το Υ.Π.Δ.Μ.Θ. προτρέπει με αντίστοιχες εγκυκλίους στα σχολεία όλης της  χώρας να συμμετάσχουν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο στο πρόγραμμα της Εστίας.

Επιπλέον στόχοι
Οι επιπλέον στόχοι συνοψίζονται στα εξής σημεία:

•Εφαρμογή και επέκταση της μόνιμης διδασκαλίας Αγγλικών και Πληροφορικής (πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη») και σε άλλα απομακρυσμένα Δημοτικά Σχολεία τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρισκόμαστε ήδη σε συνεννόηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Ηλία Αργυρόπουλο.
•Ανάπτυξη του συστήματος «ΤηλεΕστια» σε τέτοιο σημείο ώστε καθημερινά μέχρι και 16 Σχολεία, από όλο τον κόσμο, να επικοινωνούν αμφίδρομα με την έδρα της Εστίας στο «Κόκκινο Σπίτι» καθιστώντας έτσι την Χαλκίδα σε πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης και ανταλλαγής απόψεων και επιστημονικών ιδεών.
•Προγραμματική σύνδεση με την Εθνική Εστία Επιστημών του Υπουργείου Παιδείας, οι προσπάθειες για την επανίδρυση της οποίας βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.
•Στενότερη συνεργασία με την Εστία Επιστημών της Πάτρας.
•Συμβολή στις υπό ίδρυση Εστίες Επιστημών  στην Κρήτη (από το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια), στη Σάμο, Λέσβο, Χίο (με τη στήριξη του ΕΣΠΑ).
•Ενίσχυση των προοπτικών συνεργασίας με την ομογένεια μέσω του προγράμματος «ΤηλΕστια».
•Συμμετοχή της Εστίας Χαλκίδας μαζί με την Εστία της Πάτρας στην πρόταση που απηύθυνε το  Palais de la Decouverte των Παρισίων στη δεύτερη,  προκειμένου να εκτεθούν οι αλληλεπιδραστικές μας εκθέσεις για ένα χρόνο στους χώρους τους (1 εκατομμύριο επισκέπτες).
•Υποβολή πρότασης προς στο Υπουργείο Παιδείας για  προσφορά πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε σχολεία της παραμεθορίου  καθώς και τις προοπτικές στήριξης υποψηφιότητας Προτύπου Πειραματικού Σχολείου στη Χαλκίδα (πρόταση υπό διαμόρφωση)
•Η ένταξη της Εστίας στην αναπτυξιακή πολιτική της Χαλκίδας που μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την ισχυροποίηση των σχέσεων ανάμεσα στις πόλεις που αποτελούν την «Ένωση Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών».Στην Ένωση αυτή ανήκουν πόλεις – λιμάνια της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου και έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό το ότι ιδρύθηκαν στην αρχαιότητα από Έλληνες. Μέλος της ‘Ένωσης αυτής είναι και η Χαλκίδα.
•Στήριξη και συνεργασία με τον ιδρυθέντα «Σύλλογο φίλων της Εστίας»
•Η ενίσχυσή της με επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τέλος, για το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013 η ζήτηση για συμμετοχή τόσο στο κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εστίας όσο και στο πρόγραμμα τηλε-εκπαίδευσης «ΤηλΕστια» είναι τέτοια που έχει ήδη δημιουργηθεί λίστα προτεραιότητας.

Ευχαριστίες
Τα μέλη της επιστημονικής-εκπαιδευτικής ομάδας της Εστίας αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες στους επισκέπτες μαθητές και τους καθηγητές -συναδέλφους τους που στήριξαν το έργο της και, όπως πιστεύουμε, θα συνεχίσουν να το κάνουν και την επόμενη σχολική χρονιά. Εκφράζουν, επίσης, τις θερμές τους ευχαριστίες στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κκ. Χρυσόστομο, τόσο για την ευγενική χορηγία της Μητροπόλεως στο πρόγραμμα «ΤηλΕστια», όσο και στην αμέριστη βοήθεια και συμπαράστασή του στο γενικότερο έργο της Εστίας. Θερμές ευχαριστίες στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλία Αργυρόπουλο καθώς και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας κ. Θεόδωρο Δρεμέτσικα, και για την, επίσης, αμέριστη συμπαράσταση και βοήθειά τους στο επιτελούμενο έργο της Εστίας.

Ευχαριστούν, επίσης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίου κ. Τηλέμαχο Γαβαλά, τον Αντιδήμαρχο Κερκυραίων κ. Σπύρο Αργυρό καθώς και το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας κ. Γεώργιο Συρίμη για την συμβολή τους στο νέο μας πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη».

Τέλος, τα μέλη της επιστημονικής-εκπαιδευτικής ομάδας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν το Δήμο Χαλκιδέων αλλά και προσωπικά τον Δήμαρχο Χαλκιδέων κ. Αθανάσιο Ζεμπίλη, καθώς και την Πρόεδρο του Δ.Ο.Π.ΠΑ.Χ. κ. Αναστασία Ψυχογιού-Μακαρώνα για την όπου χρειάστηκε πολύτιμη συμπαράσταση και αρωγή τους.