Την έντονη διαφωνία τους εξέφρασαν, σήμερα, οι κάτοικοι του Παρθενίου σχετικά με την πρόταση για την εγκατάσταση Σταθμού συλλογής, διαλογής και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο χώρο της παλιάς χωματερής του χωριού τους.

Η επιστολή στάλθηκε στον Δήμαρχο Κύμης Αλιβερίου, Δημήτρη Θωμά, αλλά κοινοποιήθηκε τόσο στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο στον Υπουργό Τύπου κ. Κεδίκογλου Σιμο, στον Γ.Γ. Τουρισμού κ. Λιάσκο Αναστάσιο, στους  Βουλευτές Απόστολου Ευάγγελο, Κεδίκογλου Συμεών, Μαρκόπουλο Κων/νο, Μίχο Νικόλαο και Αναγνωστάκη Δημήτριο.

Η επιστολή, που υπογράφεται από τους κατοίκους του Παρθενίου, εξηγεί τους λόγους που απορρίπτουν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής:

«1.Καταστροφή της ποιότητας ζωής των κατοίκων: η μοναδική είσοδος αερισμού του χωριού μας γίνεται από ανατολάς όπου και η τοποθεσία εγκατάστασης Σταθμού συλλογής, διαλογής και μεταφόρτωσης σκουπιδιών , – που εσείς προτείνετε – (οσμές οργανικών σκουπιδιών, σακούλες πλαστικές, χάρτινες κ.α.) θα κατευθύνονται προς το χωριό από τη μοναδική είσοδο αερισμού. Από τα υπόλοιπα σημεία του ορίζοντα το χωριό περικλείεται από βουνά.

2. Καταστροφή της ιστορικής, της πολιτιστικής, της Θρησκευτικής παράδοσης και των αισθητικών αξιών.

α) Από ιστορικής και πολιτιστικής πλευράς το Παρθένι υπάρχει από την εποχή του Κράτους της Ερέτριας, έχει ισάξια ιστορική και πολιτιστική αξία, (Ταμύνες – σημερινό Αλιβέρι – , Κύμη , Δύστο κ.α.). Το αναφέρει ο Στράβων στα συγγράμματα του κατά τη περιοδεία του στην Εύβοια, όπου πόλεις του κράτους της Ερέτριας αναφέρονται, η Αμάρυνθος, το Παρθένι , ο Πορθμός , οι Ταμύνες κ.α. Υπάρχει δε μαρμάρινη στήλη στο μουσείο της Ερέτριας η οποία αναφέρει τον εκπρόσωπο του Παρθενίου στο κεντρικό συμβούλιο του κράτους της Ερέτριας. Επίσης δε βάσει του α) Ν. 3028/2002 « Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς » χρειάζεται έγκριση οικοδομικής άδειας από την ΙΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με κοινοποίηση στο Μουσείο Ερέτριας.

β) Επίσης 450 μέτρα από την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του Σταθμού περισυλλογής και μεταφόρτωσης σκουπιδιών, υπάρχει το εξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου, όπου αναβλύζει αγίασμα στο ιερό του ναού, έτσι με τη εγκατάσταση αυτή και για τους παραπάνω λόγους βεβηλώνεται η θρησκευτικότητα του χώρου και το θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων. Ακόμα δε η τοποθεσία αυτή αναφέρεται ως δεύτερη μετοίκιση των κατοίκων με την ονομασία ‘’Κάτω Παρθενι’’ ή ‘’ Κάτω Χωριό ‘’ όπου σώζονται τα υπολείμματα Αρχαίου Ναού.

3. Καταστροφή των επιφανειακών και υπόγειων νερών, των φυσικών πόρων και του οικοσυστήματος. Σε απόσταση 500 μέτρων από την εγκατάσταση του Σταθμού διαλογής και μεταφόρτωσης σκουπιδιών υπάρχει γεώτρηση υδροδότησης του χωριού, από έρευνες του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών και Έρευνας (ΙΓΜΕ) αναφέρεται ότι το Παρθένι είναι κτισμένο πάνω σε υπόγειους ποταμούς και μέρος λίμνης, γι’ αυτό και είναι και το μοναδικό χωριό στη περιοχή μας με πολλά νερά , καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα και κίνδυνος της υγείας των κατοίκων , καταστροφή του οικοσυστήματος, της χλωρίδας και της πανίδας που υπάρχει.

4. Καταστροφή του περιβάλλοντα χώρου και όχι μόνο : στη τοποθεσία εγκατάστασης Σταθμού συλλογής, διαλογής και μεταφόρτωσης σκουπιδιών, – που εσείς προτείνεται – σε απόσταση 50 μέτρων, 450 μέτρων και 500 μέτρων υπάρχουν τρεις ποταμοί περιοδικής ροής υδάτων