Ο Βαγγέλης Αποστόλου, Βουλευτής Εύβοιας ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ με αφορμή την εκποίηση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς  αναφέρθηκε στα ακόλουθα:Μέσα σ’ αυτό τον εμπαιγμό ήρθε να προστεθεί και ο, μέχρι την κατάργησή του, διοικητής της ΑΤΕ κ. Παντελάκης, που ενώ προέτρεπε

Το ζήτημα της εκποίησης της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς σχετίζεται με πολλές παραμέτρους. Θα σταθώ σε τέσσερις, που είναι:

α) Η χαριστική τακτοποίηση – μεταφορά μιας δημόσιας τράπεζας σε μια ιδιωτική. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ακ