Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, έθεσε ο κ Αποστόλου σχετικά με την ίδρυση παράνομης ΒΙ.ΠΕ. στο Μαντούδι.

«Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Εδώ και 2,5 χρόνια οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, που νομίμως δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες στον τουρισμό, στις αγροτικές καλλιέργειες και στη δασοπονία, απειλούνται από τον κίνδυνο βίαιης ανατροπής των παραπάνω δραστηριοτήτων τους, λόγω της επιχειρούμενης από τον όμιλο ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ μιας καθ’ όλα παράνομης θεσμοθέτησης υποδοχέα υψηλής όχλησης (ΒΙΠΕ) στην περιοχή Μαντουδίου, με καταστρατήγηση όλων των σχετικών προβλέψεων του Χωροταξικού Σχεδιασμού, του υφιστάμενου Εθνικού και Περιφερειακού Ενεργειακού σχεδιασμού, της πρόσφατης νομοθεσίας για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων (Ν. 3982/11), καθώς και της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Για την εν λόγω επιδίωξη χρησιμοποιείται ως πρόσχημα η επανέναρξη της επί 20ετία αδρανούς εξορυκτικής δραστηριότητας λευκολίθου στις παλιές εγκαταστάσεις Σκαλιστήρη.

Συγκεκριμένα επιδιώκεται η ίδρυση στην περιοχή Μαντουδίου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) ή άλλως κατά τον νεότερο νόμο 3982/11 Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α, που θα μπορεί να συγκεντρώνει δραστηριότητες οποιουδήποτε βαθμού όχλησης και που θα περιλαμβάνει αρχικά ένα γιγαντιαίο Θερμοηλεκτρικό Σταθμό φυσικού αερίου, ο οποίος θα καταστήσει την εν λόγω ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας περιοχή το 2ο ενεργειακό κέντρο της χώρας μετά την Πτολεμαϊδα.

Ο εν λόγω επιχειρηματικός στόχος επιδιώκεται – μεθοδεύεται μέσα από τρείς άξονες προσπαθειών, που είναι :

1. Η ανατροπή του υφιστάμενου αναπτυξιακού χαρακτήρα της περιοχής προπαγανδίζεται και «εξωραΐζεται» με τον αναληθή ισχυρισμό περί αύξησης της απασχόλησης στην περιοχή. Όμως παράλληλα αποσιωπάται ότι η εν λόγω ασύμβατη χρήση θα εξαφανίσει εκατοντάδες υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή χιλιάδες κατοίκων της περιοχής.

2. Διαστρεβλώνεται πλήρως και κακοποιείται η χωροταξική νομιμότητα, όπως αυτή καθορίζεται από το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και το Περιφερειακό Πλαίσιο για την Στερεά Ελλάδα.

3. Απαξιώνεται πλήρως ο ιδιαίτερος περιβαλλοντικός χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής, που αποτελεί ουσιαστικά το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξή της.

Εκτός των άλλων επισημαίνουμε ενδεικτικά ότι το ποσοστό δασοκάλυψης στην περιοχή του οικείου Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ.Αννας (41,2% κατά την απογραφή της ΕΣΥΕ το  2000) είναι εντυπωσιακά υψηλότερο (διπλάσιο και υπερδιπλάσιο) σε σύγκριση με τις γειτονικές Βόρειες Σποράδες, με το Νομό Εύβοιας, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και με το σύνολο της χώρας.

Ως προς τον 1ο άξονα, επισημαίνεται ότι ο νυν Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθ. Σκορδάς, την 21 Ιουνίου του 2010 ως τότε εκπρόσωπος του ομίλου ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ, παρουσίασε (σε πολύωρη παρουσίαση powerpoint slides) ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Κηρέως τα εν λόγω παράνομα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας για την θεσμοθέτηση ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή Μαντουδίου.

Τον 2ο άξονα υπηρετεί η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, με σωρεία παρερμηνειών και συστηματικών διαστρεβλώσεων της νομοθεσίας, αντί να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ως τοποτηρητής της χωροταξικής νομιμότητας στη Χώρα.

Μεταξύ άλλων «επιχειρημάτων» της υπέρ της ΒΙ.ΠΕ., η εν λόγω Δ/νση (α.π. 45842/ 28-11-2011 έγγραφο της), «δικαιολογεί» την κενή περιεχομένου υποβληθείσα ΜΠΕ, η οποία αναφέρεται μόνον σε κάποια μικρής κλίμακας και όχλησης έργα υποδομής (για την κατασκευή της) και καθόλου στις επιπτώσεις από την λειτουργία των υψηλής όχλησης μονάδων που θα φιλοξενήσει (ούτε καν του γιγαντιαίου ΘΗΣ που δηλώνεται ρητά στην ΜΠΕ ότι θα περιληφθεί ως αρχική μονάδα).

Το «επιχείρημα» που προβάλλεται αποτελεί εμπαιγμό για την κοινή νοημοσύνη: οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα εξετάζονται στο μέλλον για κάθε νέα μονάδα που θα εγκαθίσταται στην ΒΙ.ΠΕ., δηλαδή όταν πλέον θα αποτελεί τετελεσμένο γεγονός η παράνομη θεσμοθέτηση ΒΙ.ΠΕ. σε μία περιοχή όπου αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το σύνολο του θεσμοθετημένου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Τον 3ο άξονα υπηρετεί η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, παραβλέποντας ακόμη και διατάξεις της πλέον πρόσφατης νομοθεσίας (Ν. 4014/ 2012).

Επειδή από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι όλες οι παρεμβάσεις της δημόσιας διοίκησης υπηρετούν τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές επιδιώξεις σε βάρος του θεσμικού πλαισίου της χώρας μας

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Αν προτίθενται να σταματήσουν τις παραπάνω πρακτικές και μεθοδεύσεις με την απόρριψη του αιτήματος ίδρυσης μιας παράνομης ΒΙ.ΠΕ. στο Μαντούδι της Β. Εύβοιας , που ανατρέπει πλήρως τον θεσμοθετημένο Χωροταξικό Σχεδιασμό της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής

Βαγγέλης Αποστόλου»