Ο βουλευτής Ευβοίας της ΔΗΜ.ΑΡ. Δημήτρης Αναγνωστάκης απέστειλε προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης&Υποδομών και το ΥΠΕΚΑ επιστολή με σχετικές ερωτήσεις, με θέμα την «Παράκαμψη της πόλης της Χαλκίδας» και γενικότερα του οδικού δικτύου της Εύβοιας.

Σας παραθέτουμε την επιστολή του κου Αναγνωστάκη, η οποία απεστάλη στους Αρμόδιους Υπουργούς:

Κύριοι Υπουργοί,

γνωρίζετε ίσως ότι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα της Εύβοιας, είναι οι δυσκολίες κατασκευής του βασικού διαμήκη οδι