Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) δημοσιεύοντας δύο νέες προκηρύξεις ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 17 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες που έχουν προκύψει σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων και την Δροσιά Χαλκίδας.

Η δεύτερη προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ αφορά την πρόσληψη ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας, που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνος του Δήμου Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας.

Η ειδικότητα που ζητείται από τον ΔΕΔΔΗΕ για την Δροσιά Χαλκίδας είναι «ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών». 

Να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις που θα συνάψουν όλοι οι προσληφθέντες με τον ΔΕΔΔΗΕ θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια.

Επιπλέον, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις δύο προκηρύξεις ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 6 και λήγει την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Ακολουθείστε μας στο Google News