Οι βουλευτές Εύβοιας ΣΥΡΙΖΑ για την συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ψαχνών για τον ενιαίο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Οι βουλευτές Εύβοιας ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων συμμετείχαν στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μέγαρο Ψαχνών με αντικείμενο τον ενιαίο χώρο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα, παρουσία εκπροσώπων των πρυτανικών αρχών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 
Μέσα από το διάλογο που εξελίσσεται δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα να προχωρήσουν σε ουσιαστικές αποφάσεις για τη μελλοντική τους πορεία και εξέλιξη. Ιδιαίτερη  δε αναφορά και συζήτηση έγινε σχετικά με την πρόταση για ίδρυση του Πανεπιστημίου Κεντρικής Ελλάδας, μετά από συνένωση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί και υποστηρίζει εμπράκτως τις διεργασίες για ενοποίηση του χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση θα επικυρώσει τις όποιες αποφάσεις ληφθούν τελικώς από τα ιδρύματα. Εν αναμονή των σχετικών αποφάσεων υποστηρίζουμε  και ενισχύουμε τη συνέχιση του διαλόγου. 
Δεν θα επαναληφθούν τα φαινόμενα του 2013, όπου με το σχέδιο «Αθηνά», επί Υπουργίας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, καταργήθηκε το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, και τα δύο τμήματά του (τμήμα Πληροφορικής και τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογή στη Βιοϊατρική) προσαρτήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρότι ανήκαν σε άλλη γεωγραφική περιφέρεια. 
Επισημαίνεται, τέλος, ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι φορείς επιβεβαίωσαν πώς κοινό στόχο αποτελεί η προσπάθεια για αναβάθμιση των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ανεξαρτήτως των αποφάσεων που θα ληφθούν τελικά.