Με την χθεσινοβραδινή ειδική συνεδρίαση περί των πεπραγμένων του 2011 να τραβάει σε μάκρος, η προγραμματισμένη για αμέσως μετά τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων αναβλήθηκε για αύριο (Παρασκευή, 2 Μαρτίου) στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (κι όχι στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας),

με τα προαναγγελθέντα θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Περί ορισμού μέλους Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση χώρου περιοχής εργατικών κατοικιών Αγίας Μαρίνας». Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
2.Περί ορισμού μέλους Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & λοιπών κοινοχρήστων χώρων του παλαιού οικισμού Χαλκίδα ΙΙ». Εισηγητής Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
3.Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών Προμήθειας Υλικών Έργων-Ανάθεσης Εργασιών Μεταφορών έτους 2012. Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
4. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών Προμήθειας Υλικών Έργων-Ανάθεσης Εργασιών Μεταφορών έτους 2012. Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου) .
5. Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Διενεργείας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης ή Εκποίησης Δημοτικών Ακινήτων έτους 2012 . Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου) .
6.Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου  για την Επιτροπή Παραλαβής Έργων έτους 2012 .
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου) .
7.Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41 ευρώ, έτους 2012.
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου) .
8.Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών  Επισκευών Μεταφορικών Μέσων .
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου) .
9.Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Λοιπών Επισκευών.
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου) .
10.Περί ορισμού μελών Διοικητικoύ Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ .
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου) .
11.Περί χορήγησης άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
12.Περί έγκρισης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
13.Περί έγκρισης αδειών συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές και Κυριακάτική Αγορά .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
14.Περί έγκριση λύσης μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Νερό & Άνθρωπος»
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
15. Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Υπουργείου Πολιτισμού-Τουρισμού, με θέμα « Συντήρηση και μετατροπή σε εκθεσιακό χώρο του Οθωμανικού Τέμενους Εμίρ Ζάδε Χαλκίδας και οργάνωση έκθεσης χαρακτικών συλλογής Ιωάννη Καρακώστα» 
Εισηγητής Λαγός Κώστας (γεν. γραμματέας Δήμου)
16.Περί έγκρισης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 3 σε σύμπραξη με το Δήμο Μεσσαπίων (ΤΟΠ ΕΚΟ) . 
Εισηγητής Λαγός Κώστας (γεν. γραμματέας Δήμου) 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή Αίθουσας Γυμναστικής στον αύλειο χώρο Δημοτικού Σχολείου Δοκού»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (αντιδήμαρχος).
18.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης προθεσμίας για το έργο «Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου στο Βαθύ Αυλίδας»      
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (αντιδήμαρχος).
19.Περί έγκρισης πρακτικού  της Επιτροπής Παραχώρησης Αδιαθέτων Οικοπέδων που έχουν προκύψει από την Πράξη Εφαρμογής .    
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (πρόεδρος ΔΟΑΠΕΧ ΑΕ)
20.Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μετεγκατάσταση της μονάδας αποθήκευσης & εμπορίας σιδήρου και επεξεργασίας –μοροποίησης χαλύβδινων ρολών για παραγωγή λαμαρινών, κοιλοδοκών, σωλήνων κατασκευών και στραντζαριστών της εταιρείας Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ από το Δήμο Ασπροπύργου στη θέση Πέλκο ή Βαθύ Ρέμα ή Κόπρισια Χασάνη στα διοικητικά όρια Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων»      
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
21.Περί έγκρισης της υπ. αρ. 1/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρησης χώρου στάθμευσης ΑμεΑ .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22.Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου       
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κώστας (αντιδήμαρχος) 
23.Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων 
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κώστας (αντιδήμαρχος) 
24.Περί επικύρωσης Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών      
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κώστας (αντιδήμαρχος

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος