Για την αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών για παράδειγμα αντικατάσταση λαμπτήρων και την σωστή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Χαλκιδέων, οι δημότες θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση/αίτημά τους, τηλεφωνικά:

– στο 2221022486, εάν αφορά στη Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας,
– στο 2221351607, εάν αφορά στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας,
– στο 2221351700, εάν αφορά στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας,
– στα 2221351801 & 2221053504, εάν αφορά στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων και
– στα 2221351902 & 2221351920, εάν αφορά στη Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης.

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019

Όπως ενημερώνει ο δημοτικός σύμβουλος Δήμος Κόρδης, εντεταλμένος ως προς το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία: Το υποβαλλόμενο αίτημα αποκατάστασης βλάβης καταγράφεται στο βιβλίο βλαβών. Εάν η βλάβη βρίσκεται στο δίκτυο του Δήμου, γίνεται άμεση αποκατάσταση με σειρά προτεραιότητας.

Εάν η βλάβη βρίσκεται στο δίκτυο της ΔΕΗ, της μεταβιβάζεται το αίτημα ώστε να επιληφθεί