Με στόχο την βελτίωση των Υπηρεσιών Καθαριότητας η ιδιωτική εταιρεία συμβούλων «Αdvanced Quality Services Ltd» που συνεργάζεται με το Δήμο Ερέτριας, πραγματοποίησε στις 2 Οκτωβρίου 2012 επιτόπιο έλεγχο στην Ερέτρια, στην Αμάρυνθο και στο Γυμνό προκειμένου να αποτυπώσει την εικόνα καθαριότητας του Δήμου και να κάνει συστάσεις για τη βελτίωσή της.

Από επιτόπιο, ενδελεχή και πολύωρο έλεγχο στις 12 Οκτωβρίου, προέκυψε ότι τα απορριμματοφόρα πέρασαν από τις περιοχές που προέβλεπε το πρόγραμμα και άδειασαν όλους τους κάδους.

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019

Επίσης, χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή η εικόνα καθαριότητας της Ερέτριας, της Αμαρύνθου και του Γυμνου, ενώ στα τρωτά σημεία καταγράφονται τα κλαδιά και τα μπάζα που εναποθέτονται ανεξέλεγκτα από τον καθαρισμό των οικιών και των αγροτεμαχίων, οι ανοιχτοί κάδοι απορριμμάτων  και η μη συμπλήρωση του εντύπου παρατηρήσεων και συντήρησης από τους οδηγούς σε καθημερινή βάση.

Αναλυτικότερα, η εικόνα καθαριότητας στο Δήμο Ερέτριας είναι η εξής:

ΕΡΕΤΡΙΑ

Πολύ καλή η εικόνα καθαριότητας της Ερέτριας.

Σημεία προσοχής που χρήζουν βελτίωσης:
1.Στην περιοχή ανατολικά του λιμανιού υπάρχουν πολλές εστίες με μπάζα
2.Ανοικτοί κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης
3.Απουσία χώρου για ογκώδη
4.Κακή εικόνα καθαριότητας στους οικισμούς πάνω από την Ερέτρια
5.Σε επόμενη επίσκεψη παρατηρήθηκε πρόβλημα καθαριότητας στην αρχή του δρόμου Ερέτριας – Αμαρύνθου (στα πλαϊνά των δρόμων)


ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

Πολύ καλή η εικόνα καθαριότητας της Αμαρύνθου

Σημεία προσοχής που χρήζουν βελτίωσης:
1.Ανοικτοί κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης
2.Σημεία με κλαδιά στις άκρες των δρόμων
3.Ιδιωτικά οικόπεδα με ξερά χόρτα
4.Απουσία χώρου για ογκώδη


ΓΥΜΝΟ

Εντός του Γυμνού οι δρόμοι ήταν πολύ καθαροί, καθώς και στην περιοχή κοντά στο γήπεδο. Επίσης ήταν πολύ καλή η εικόνα καθαριότητας στο μεγαλύτερο μέρος του δρόμου από Αμάρυνθο προς Γυμνό, εκτός από ορισμένα σημεία, τα οποία την ημέρα της καταγραφής επρόκειτο να καθαριστούν και να κοπούν τα χόρτα.

Σημεία προσοχής που χρήζουν βελτίωσης:
– Η κατάσταση των κάδων δεν ήταν καλή, καθώς από τους περισσότερους έλλειπε το καπάκι
– Οι κάδοι στον δρόμο προς Γυμνό ήταν οι περισσότεροι ανοικτοί (και αυτοί που διέθεταν καπάκια), όμως εντός Γυμνού ήταν κλειστοί.


Σύμφωνα με την έκθεση οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την βελτίωση της καθαριότητας σε όλα τα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ερέτριας είναι:
-Γεωγραφική αποτύπωση τομέων καθαριότητας σε χάρτη του Δήμου
-Ετοιμασία προγράμματος για την αποδοτικότερη διαχείριση των οδοκαθαριστών
-Χρήση Εντύπου Παρατηρήσεων από τους οδηγούς
-Συγκέντρωση και συζήτηση των οδηγών με τον Δήμαρχο, ώστε να τους επισημάνει την ανάγκη χρήσης του 

Εντύπου Παρατηρήσεων σε καθημερινή βάση
-Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος για την οργανωμένη διαχείριση των αιτημάτων δημοτών.
-Αυστηρός έλεγχος προσωπικού απορριμματοφόρων, ώστε να κλείνουν πάντα το καπάκι των κάδων μετά την αποκομιδή.