Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι λόγω έκτακτων εργασιών που πραγματοποιούνται στο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Οντάθι, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή από τις 8.30 έως και τις 12.00.