Σε κλίμα συναίνεσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα στις 10 το πρωί 8-9-2019,οι δημαιρεσίες του δήμου Κύμης Αλιβερίου και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής.

Την πρόσκληση της συνεδρίασης απέστειλε ο πρώτος σε σειρά δημοτικός σύμβουλος και απερχόμενος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γιάννης Πιλάτης.
Παρόντων εικοσιπέντε δημοτικών συμβούλων από τους είκοσι επτά συνολικά απουσίαζαν οι Γιώργος Μπόκαρης από την συμπολιτεία και Σοφία Βότση από τους νέους ορίζοντες για λόγους προσωπικούς και οικογενειακούς.

Επί εικοσιπέντε παρόντων ο Γιώργος Ζέρβας εκλέχθηκε με ευρεία αποδοχή λαμβάνοντας 24 ψήφους βρέθηκε ένα ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρό.

Σύμφωνα με το νόμο ο πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα αντιπολίτευση και ο Γραμματέας από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Από την πλευρά της ελάσσονος αντιπολίτευσης (δήμος για όλους) δεν προτάθηκε γραμματέας και ο δήμαρχος πρότεινε την Αθηνά Ανδριώτη.

Αντιπρόεδρος προτάθηκε από την μείζονα αντιπολίτευση ο Άγγελος Ποθητάκης ο οποίος έλαβε 23 ψήφους (βρέθηκαν 2 ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό προτίμησης).
Η Αθηνά Ανδριώτη για τη θέση της γραμματέως έλαβε 23 ψήφους (βρέθηκαν επίσης 2 ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό)
Η θητεία του νέου προεδρείου λήγει στις 6-11-2021.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κύμης Αλιβερίου, Γιώργος Ζέρβας, αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευρεία αποδοχή στο πρόσωπό του από το δημοτικό συμβούλιο και δεσμεύθηκε ότι θα είναι αντικειμενικός και θα υπηρετήσει το αξίωμα του προέδρου με πνεύμα συνεργασίας.

Ακολούθησε η εκλογή των τεσσάρων μελών που συμμετέχουν από το δημοτικό συμβούλιο στην Οικονομική επιτροπή με τέσσερα αναπληρωματικά μέλη και αντιστοίχως τεσσάρων μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής με τέσσερις αναπληρωματικούς, ενώ θα ορισθούν και από δύο αντιδήμαρχοι σε κάθε επιτροπή από τον δήμαρχο Κύμης Αλιβερίου.

Εκ των τεσσάρων μελών της κάθε επιτροπής σύμφωνα με το νόμο εξελέγησαν 2 μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας (Συμπολιτεία) και δύο μέλη από την μείζονα αντιπολίτευση – Νέοι ορίζοντες, όπως αντιστοίχως προβλέπεται και για τα αναπληρωματικά μέλη.
Βάσει εκλογικού μέτρου δεν προτάθηκαν μέλη από την ελάσσονα αντιπολίτευση δηλαδή τις παρατάξεις «δήμος για όλους» και «Λαϊκή συσπείρωση»
Για την Οικονομική επιτροπή ο δήμαρχος πρότεινε τους Αναγνώστου Παναγιώτη, Ανδριώτη Αθηνά, Μαστροκώστα Νίκο και Μπόκαρη Γεώργιο

Από τους νέους Ορίζοντες προτάθηκαν οι : Δημήτρης Θωμάς, Νίκος Κιούσης, Αρετή Μπάτσα και Ντόβολης Βαγγέλης.
Για την επιτροπή ποιότητας ζωής προτάθηκαν τα ίδια πρόσωπα από την παράταξη της Συμπολιτείας (Αναγνώστου Π, Ανδριώτη Α, Μαστροκώστας Ν, Μπόκαρης Γ.)
Από τους νέους ορίζοντες προτάθηκαν: Βλάχος Αναστάσιος, Βότση-Κόλλια Σοφία, Ζέρβας Θεμιστοκλής και Στουπή Ελένη.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε εξελέγησαν:
Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μπόκαρης Γεώργιος 12 ψήφοι (Συμπολιτεία)
2) Ανδριώτη Αθηνά 12 Ψήφοι (Συμπολιτεία)
3) Θωμάς Δημήτριος 10 ψήφοι (νέοι ορίζοντες)
4) Κιούσης Νίκος 10 ψήφοι (νέοι ορίζοντες)

Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής επιτροπής
1) Αναγνώστου Παναγιώτης 10 ψήφοι (Συμπολιτεία)
2) Ανδριώτη Αθηνά 9 ψήφοι (Συμπολιτεία)
3) Μπάτσα Αρετή 6 ψήφοι (νέοι ορίζοντες)
4) Ντόβολης Βαγγέλης 5 ψήφοι (νέοι ορίζοντες)

Τακτικά μέλη Επιτροπής ποιότητας ζωής
1) Μαστροκώστας Νίκος 11 ψήφοι (Συμπολιτεία)
2) Αναγνώστου Παναγιώτης 11 ψήφοι (Συμπολιτεία)
3) Βλάχος Αναστάσιος 10 ψήφοι (νέοι ορίζοντες)
4) Βότση Κόλλια Σοφία 10 ψήφοι (νέοι ορίζοντες)

Αναπληρωματικά μέλη επιτροπής ποιότητας ζωής
1) Μπόκαρης Γεώργιος 10 ψήφοι (Συμπολιτεία)
2) Ανδριώτη Αθηνά 9 ψήφοι (Συμπολιτεία)
3) Ζέρβας Θεμιστοκλής 9 ψήφοι (νέοι ορίζοντες)
4) Στουπή Ελένη 2 ψήφοι (νέοι ορίζοντες)