Ο Δημήτρης Κατσούλης μέσα από το προσωπικό του blog χαρακτηρίζει την προθεσμία των 20 ημερών που δόθηκαν για την διαβούλευση προσχηματική, αλλά καλεί για μία σοβαρή διαβούλευση έστω και στο παραπέντε όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημήτρη Κατσούλη:
Μετά την χθεσινή (10-7-2012) συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη  λήψη  απόφασης για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Κινητών ΣΜΑ και της Κινητής Μονάδας Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων υλικών και Κομποστοποίησης προκύπτουν νέα δεδομένα. Η σωστή αξιοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερα αποδεκτές αλλά και σε ορθότερες λύσεις.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Η πλειοψηφία της Επιτροπής ίσως και υπό το βάρος της αγωνίας να προχωρήσουν έργα που συντελούν στο κλείσιμο των ΧΑΔΑ και στην διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας γνωμοδότησαν θετικά για την Μελέτη χωρίς προφανώς να υπεισέλθουν σε βασικές πτυχές της που χρήζουν σοβαρής αξιολόγησης. Εξάλλου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων ήταν το ζητούμενο. Τα μέλη που κατά τεκμήριο είχαν καλύτερη γνώση της περιοχής αλλά και όσων προηγήθηκαν σχετικά με τη διαχείριση των Απορριμμάτων στην Νότια Εύβοια υπέβαλαν πρόταση για παραχώρηση περισσότερου χρόνου έτσι ώστε να γίνει σοβαρή διαβούλευση και να επιτευχθεί κοινωνική συναίνεση αλλά και να επιλεγούν καλύτερες χωροθετήσεις. Η ευχή της Επιτροπής για 20ημερο κύκλο διαβούλευσης είναι αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας των Περιφερειακών Συμβούλων Νίκου Μπαράκου και Νίκου Στουπή.

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου δεν έκανε ποτέ ουσιαστική διαβούλευση παρά το γεγονός ότι επικαλείται στην «άγνωστη»  διαβούλευση που άρχισε τον Απρίλιο του 2011. Θυμίζουμε ότι εκείνη εκτός του ότι ήταν τυπική πρόσκληση για προτάσεις αφορούσε την χωροθέτηση του ΧΥΤΥ. Διαβούλευση δεν έκανε ούτε όταν ανακοίνωσε τέλος του 2011 τέσσερις θέσεις για ΧΥΤΥ. Με τη σημερινή ανακοίνωσή του  περί των κριτηρίων χωροθέτησης ούτε τώρα φαίνεται να επιθυμεί την ουσιαστική διαβούλευση.

Επίσης, δεν μπορεί να παρακολουθήσει κανείς με σοβαρότητα την άποψη της δημοτικής αρχής ότι η διαβούλευση εξαντλείται στη συλλογή προτάσεων. Ούτε οι όλοι οι φορείς είναι σε θέση ούτε νομιμοποιούνται να καταθέσουν προτάσεις. Πόσο μάλλον οι πολίτες. Οι φορείς όμως που έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική ανάπτυξη, τα φυσικά πρόσωπα ή οι φορείς που μετέχουν σε επιστημονικά σωματεία σχετικά με το περιβάλλον (π.χ. ΤΕΕ) οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση όχι απαραιτήτως αναφερόμενοι σε χώρους αλλά εξειδικεύοντας τα κριτήρια και αξιολογώντας τις προτεινόμενες θέσεις. Βεβαίως η ευθύνη ανήκει και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.

Τόσο οι Επιτροπές Αγώνα όσο και η Αντιπολίτευση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου χρειάζεται να μελετήσουν σε βάθος το αντικείμενο και να επεξεργαστούν τεκμηριωμένα επιχειρήματα με τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Ο αγώνας των Κριεζών απογύμνωσε την «αυθεντία» της δημοτικής αρχής και αποκάλυψε την έλλειψη διάθεσης για ουσιαστικό διάλογο και κοινωνική αποδοχή. Χρειάζονται όμως τεκμηριωμένα επιχειρήματα και συγκεκριμένες προτάσεις όταν συμμετέχεις στην διαδικασία ενώπιον ενός αποφασίζοντος οργάνου.

Η πρόταση των Περιφερειακών Συμβούλων Ν. Μπαράκου και Ν. Στουπή έπρεπε να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία της Επιτροπής Περιβάλλοντος διότι εμπεριέχει τα στοιχεία ενός σχεδίου λύσης με χρονικό ορίζοντα και διασφάλιση βασικών πολιτικών επιλογών σχετικά με την δέσμευση των χρηματοδοτήσεων αλλά και την ένταξη του σχεδιασμού στο συνολικό υπό αναθεώρηση περιφερειακό σχεδιασμό  περί περιορισμού του αριθμού των ΧΥΤΥ και ουσιαστικά περί μη κατασκευής ΧΥΤΥ στην Νότια Εύβοια.

Η προθεσμία των 20 ημερών μπορεί να χαρακτηριστεί και προσχηματική. Είναι στο χέρι όμως όσων πιστεύουν στην αξία μίας πραγματικής,  ειλικρινούς αλλά και χρονικά οριοθετημένης διαβούλευσης να την διευρύνουν έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της  κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποδεκτής λύσης ως προς την χωροθέτηση του ΣΜΑ και της Μονάδας Ανάκτησης Υλικών Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.