Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου απο 1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβούν στην καθαριότητα αυτών.

Έτσι, παρακαλούμε τους συνδημότες μας να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, να απομακρύνουν τα ξερά χόρτα και τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, μέχρι τέλος Μαϊου το αργότερο.

Είναι υποχρέωση όλων να φροντίσουμε για την υγιεινή και την ασφάλειά των περιοίκων. Ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους και επιβολή προστίμου 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και βεβαίωσης ισόποσης σχετικής δαπάνης του Δήμου προς καθαρισμό καθώς και την υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται.

Η κοινότητα προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών της και τονίζει ότι σε κάθε ολιγωρία θα εφαρμοστεί ακριβώς ότι ορίζει ο νόμος. Είναι υποχρέωση όλων μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον και της περιουσίας των πολιτών.

Ακολουθείστε μας στο Google News