Ο Δημος Μαντουδίου-Αγίας Άννας-Λίμνης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Μαντουδίου, για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο οποίο μπορούν όλοι να κάνουν τις παρατηρήσεις τους για την βελτίωσή του.

Οι προτάσεις επί του σχεδίου κανονισμού μπορούν να υποβληθούν με e-mail στο dimos@malian.gov.gr και στα δημοτικά καταστήματα Λίμνης, Μαντουδίου, Αγίας Άννας .