Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κονιστρών, Σπύρου Σπύρος, Πούρης Σπύρος, Βλάχος Τάσος και Κόκκος Γεώργιος με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Κον Σκεμπέ Ιωάννη, ζητούν να συγκληθεί συνεδρίαση και να αποφασίσουν εκ νέου για το θέμα του Καλλικράτη και τη συνένωση των Δήμων της περιοχής. Η επιστολή έχει ως εξής:  

Κύριε Πρόεδρε,

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Μετά από τη δημοσίευση, από το Υπουργείο Εσωτερικών, του σχεδίου για την χωροταξική διαμόρφωση των νέων Δήμων, που για την περιοχή μας, υπάρχουν δύο προτάσεις:
1ον. Δύο Δήμοι, ήτοι:
α. Δήμος Κύμης μαζί με τον Δήμο Κονιστρών.
β. Δήμος Ταμυνέων μαζί με τους Δήμους Δυστίων και Αυλώνος.

2ον. Ένας Δήμος με έδρα το Αλιβέρι, που θα περιλαμβάνει τους Δήμους Ταμυνέων, Δυστίων, Αυλώνος, Κονιστρών και Κύμης, με το όνομα «Γεώργιος Παπανικολάου».

Επειδή υπάρχουν νέα απ τα δεδομένα, και επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητάει να γίνει διαβούλευση και να αποφασίσουμε σχετικά, σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 95 του νόμου 3463, ΦΕΚ 114 Α΄/ 8-7-2006, να συγκαλέσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει συζήτηση και να αποφασίσουμε σχετικά.

Είναι γνωστό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, σε προηγούμενη συνεδρίαση, είχε ταχθεί, κατά πλειοψηφία, υπέρ της δεύτερης προτάσεως, αλλά με τα νέα δεδομένα ίσως να υπάρχουν άλλες, πλέον ώριμες απόψεις των Δημοτικών συμβούλων.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν φροντίσετε να γίνει συζήτηση και να ληφθεί νέα απόφαση από το Δημοτικό συμβούλιο, θα έχετε αυθαιρετήσει και είναι πρόδηλο, ότι υιοθετείτε την δεύτερη πρόταση, ήτοι ένας ενιαίος Δήμος με έδρα το Αλιβέρι.