Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών, παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού.

Ακολουθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση – συζήτηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης όπως διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες καταστροφές στον επαρχιακό δρόμο Στόμιο Οξυλίθου – Πλατάνα.
2. Λήψη απόφασης περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020.
3. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.
4. Λήψη απόφασης περί σύστασης ειδικού δεσμευτικού λογαριασμού (Escrow account) για την υλοποίηση του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δήλωσης διάλυσης σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις χιονοπτώσεις στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου».
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Τοπική βελτίωση οδού Μουρτερή-Αγιος Μερκούριος στη θέση Κοκκινόβραχος».
7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου: «Κατασκευή και επισκευή γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ταχυδρομικής αρίθμησης οικοπέδων για ταχυδρομική Χρήση οικισμού «ΑΡΙΩΝ» του ΟΣΜΑΝ.
9. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μείωση Δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες δημοτών.
10. Λήψη απόφασης περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη, για την Συμβιβαστική Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2020.
11. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου» περί Ορισμού Εκπροσώπων του φορέα υλοποίησης (Δήμος Κύμης –Αλιβερίου) και τεχνικού μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΚΑ και Δήμου Κύμης –Αλιβερίου.