Η Εύβοια έχασε τη μάχη για τη διατήρηση της έδρας του ΤΕΙ στα Ψαχνά, αφού με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακοινώνεται η συγχώνευση του ΤΕΙ Χαλκίδας και του ΤΕΙ Λαμίας, σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 100

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 1

Συγχώνευση Τ.Ε.Ι.

Το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύονται σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.

Άρθρο 2

Ίδρυση Σχολής

Ιδρύεται Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Δασοπονίας
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι.

Άρθρο 3

Ίδρυση Τμήματος

Ιδρύεται Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Άμφισσα και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας.

β) Μουσειολογία.

γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

Άρθρο 4

Συγχώνευση Σχολών

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύονται σε Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

Άρθρο 5

Μετονομασία Τμημάτων

1. α) Το Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

β) Το Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

γ) Το Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα τη Λαμία μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.

δ) Το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα τη Λαμία μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.

γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

δ) Το Τμήμα Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα
μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

2. Οι φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό εκάστου εκ των παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα.

3. Στο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που μετονομάζονται ουδεμία μεταβολή επέρχεται.

Άρθρο 6

Συγχώνευση Τμημάτων

1. α) Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα και το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα τη Λαμία συγχωνεύονται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα. Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων.

β) Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Παραρτήματος Θήβας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Θήβα. Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Παραρτήματος Θήβας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

γ) Το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα και το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύονται σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα. Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα.

δ) Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρδίτσα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας συγχωνεύονται σε Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Καρπενήσι. Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων. Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Καρπενήσι, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα το Καρπενήσι.

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας.

3. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των συγχωνευόμενων Τμημάτων εντάσσεται στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, με διαπιστωτική πράξη του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013.

Άρθρο 7

Κατάργηση Παραρτημάτων

1. Το Παράρτημα Θήβας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας καταργείται.

2. Το Παράρτημα Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας καταργείται.

3. Το Παράρτημα Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας καταργείται.

Άρθρο 8

Κατάργηση Γενικού Τμήματος και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.

1. Το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας καταργείται.

2. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας καταργείται.

3. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας καταργείται.

4. α) Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν στα καταργούμενα Τμήματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα,
με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α/ 141) οργάνου, με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.)
που υπηρετούν στα καταργούμενα Τμήματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και
τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13
παρ. 31 του ν. 3149/2003 (A/ 141) οργάνου, με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013.

δ) Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης των καταργούμενων Τμημάτων εκδίδεται απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του
ν. 3149/2003 (A/ 141) οργάνου.

ε) Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά με τα Εκλεκτορικά Σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση των Τμημάτων και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων, στα οποία εντάσσονται
οι υποψήφιοι.

στ) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται.

ζ) Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στα καταργούμενα Τμήματα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των Τμημάτων αυτών όσο και των καταργούμενων Τμημάτων μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων αλλά και των εξετάσεων και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ανεξάρτητα από την ένταξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων στα Τμήματα στα οποία εντάσσονται.

η) Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση των Τμημάτων και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

θ) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

Άρθρο 9

Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αποτελείται από τις εξής
Σχολές:

1. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, με έδρα τη Χαλκίδα, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

1) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.

γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα.

3) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα.

4) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία.

5) Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα.

6) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα.

2. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τη Χαλκίδα, η οποία συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

1) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα τη Χαλκίδα.

2) Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, με έδρα την Άμφισσα και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

β) Μουσειολογία.

γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

3) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα
τη Θήβα.

3. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με έδρα τη Λαμία, η οποία συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

1) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα τη Λαμία.

2) Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία.

4. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα το Καρπενήσι, η οποία συγκροτείται από το εξής Τμήμα:

1) Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περι−
βάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη
μορφή του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31−10−2018 Τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα της συγχώνευσης, το οποίο λειτουργεί από 01−09−2013. Μετά την κατάργηση του Τμήματος, οι φοιτητές του εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από δήλωσή τους με Πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Θήβα ή στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Άμφισσα. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσεται στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Θήβα ή στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Άμφισσα, με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (A/ 141) οργάνου, το
αργότερο μέχρι την 31−10−2018.

Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο
διατηρούμενο Τμήμα μέχρι 31−10−2018 συνεχίζονται οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής και διορισμού μελών Ε.Τ.Π.. Μετά την κατάργηση του Τμήματος τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες ολοκληρώνονται από το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση.

2. Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι την 31η
Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31−10−2018 Τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα της συγχώνευσης, το οποίο λειτουργεί από 01−09−2013. Μετά την κατάργηση του Τμήματος, οι φοιτητές εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από δήλωσή τους με Πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Άμφισσα ή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας εντάσσεται στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας με έδρα την Άμφισσα ή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα., με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (A/ 141) οργάνου, το αργότερο μέχρι την 31−10−2018. Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο διατηρούμενο Τμήμα μέχρι 31−10−2018 συνεχίζονται οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής και διορισμού μελών Ε.Τ.Π. Μετά την κατάργηση του Τμήματος τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες ολοκληρώνονται από το
Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση.

3. Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα τη Λαμία εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή
του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31−10−2018 Τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα της συγχώνευσης, το οποίο λειτουργεί από 01−09−2013. Μετά την κατάργηση του Τμήματος, οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδικαίως με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα τη Λαμία εντάσσεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 οργάνου, το αργότερο μέχρι την 31−10−2018.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κάρολος Γρ. Παπούλιας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  1. Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Χρήστος Σταϊκούρας Αντώνιος Μανιτάκης
  2. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

lamiastar.gr