Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημόσια Ιστορία» του ΕΑΠ κ. Χάρης Αθανασιάδης στέλνει ευχαριστήρια επιστολή στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κ. Μπενιάτα για την άψογη συνεργασία τους, στο συνέδριο «Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης».

Αξιότιμη κ. Μπενιάτα

Εκπροσωπώντας το μεταπτυχιακό «Δημόσια Ιστορία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και το «Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τόσο για την εξαιρετική συνεργασία μας στη διοργάνωση του συνεδρίου όσο και για την άψογη φιλοξενία που μας επιφυλάξατε στη Λαμία.

Το αποτέλεσμα υπήρξε αντάξιο των υψηλών στοχεύσεων και προσδοκιών όλων μας: Εξαιρετικές εισηγήσεις που πλούτισαν το πεδίο της Τοπικής Ιστορίας και ουσιαστικές συζητήσεις που φανέρωσαν τις πολλαπλές αναζητήσεις του εκπαιδευτικού κόσμου.

Μεταφέρετε σας παρακαλώ τις ευχαριστίες μου και στα υπόλοιπα μέλη της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου, καθώς επίσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στο Δήμο Λαμιέων που στήριξαν οικονομικά και συμβολικά το συνέδριο.

Χάρης Αθανασιάδης
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημόσια Ιστορία» του ΕΑΠ