Κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η προμελέτη του Δήμου Χαλκιδέων για το έργο: «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».

Καταγγέλλει προεκλογικές σκοπιμότητες ο Δημήτρης Αναγνωστάκης.

Η μελέτη προβλέπει την επισκευή και συντήρηση των περιμετρικών κτιρίων της Δημοτικής Αγοράς (Α΄ και Β΄ Φάσης) και τη δημιουργία ανοικτού κοινόχρηστου χώρου στο εσωτερικό του συγκροτήματος, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο (Α΄Φάση – 1885).
Στις εσωτερικές πτέρυγες της νέας αγοράς που κατασκευάστηκε το 1933 (Β΄ Φάση) καθαιρούνται οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, πρόβολοι, δοκοί) και τμήματα της τοιχοποιίας, ενώ θα διατηρηθούν ως ίχνη τα τμήματα της ενδιάμεσης φέρουσας τοιχοποιίας από λιθοδομή, κατά τα πρότυπα της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του ΑΣΑΧ.
Η απόφαση του ΚΣΝΜ δεν συνιστά μερικό αποχαρακτηρισμό του κτιριακού συγκροτήματος της δημοτικής αγοράς, το οποίο άλλωστε έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο στο σύνολο του με την υπ.αρ. 27221/806/5.5.2006 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά αποδοχή της ενσωμάτωσης των παρεμβάσεων αυτών στην οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, που έχει υποβληθεί ήδη προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η άμεση κατεδάφιση των ανωτέρω στοιχείων, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού, αλλά μόνο μετά την έγκριση των οριστικών μελετών.
Τέλος, επιτρέπεται στο Δ.Χ. με την ανωτέρω απόφαση και μετά από αυτοψία που διενήργησε η Επιτροπή του άρθρου 41 (Ν.3028/02), η άμεση λήψη μέτρων στερέωσης των προβόλων του νεοτέρου τμήματος της Δημοτικής Αγοράς.