Η ανησυχία που εκφράζεται από φορείς και πολίτες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας είναι σίγουρα κατανοητή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να καταλείπεται αμφιβολία ότι το νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Εύβοιας Θανάση Ζεμπίλης, ήδη εισάγεται άμεσα για συζήτηση σε συνεδρίαση του ΚΑΣ, με πιθανότερη ημερομηνία την 19 Νοεμβρίου 2019, το έργο κατασκευής αγωγού υδροδότησης του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας, προκειμένου να λάβει αδειοδότηση και να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αντίστοιχες ενέργειες γίνονται και για την έγκριση του οργανισμού του νέου Νοσοκομείου και την πλήρωση των απαιτούμενων θέσεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.