Το Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας πραγματοποιεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα και την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους από 10 έως 18 ετών.

Η δράση με θέμα «Μυθολογίες του Τόπου μου» πρόκειται να υλοποιηθεί την περίοδο από το Νοέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020.

Το Εργαστήρι Τέχνης μέσα από την πορεία 40 χρόνων στην Εικαστική Εκπαίδευση θα λειτουργήσει τόσο ως ένας φορέας που θα επιτρέψει στα παιδιά να εκπαιδεύσουν την οπτική τους αντίληψη και τις τεχνικές τους δεξιότητες όσο και να γνωρίσουν τις Μυθολογικές και Ιστορικές διαδρομές τους τόπου μας, της Χαλκίδας, της Εύβοιας και της Βοιωτίας.

Σχετικά με το πρόγραμμα: “Υλοποίηση της Δράσης του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας Μυθολογίες του Τόπου μου”

Πρόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για Επιχορηγήσεις/Αιγίδες Πολιτιστικών Δράσεων και Προγραμμάτων για Παιδιά και Εφήβους (έως 18 ετών)

Η Δράση «Μυθολογίες του Τόπου μου» πρόκειται να υλοποιηθεί από το Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας την περίοδο από το Νοέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020. Την πρόταση μπορούν να συμμετέχουν φορείς Εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου Χαλκίδας και απευθύνεται σε παιδιά 9 έως 12 ετών και εφήβους 12 έως 18 ετών.

Το Εργαστήρι Τέχνης μέσα από την πορεία 40 χρόνων στην Εικαστική Εκπαίδευση θα λειτουργήσει τόσο ως ένας φορέας που θα επιτρέψει στα παιδιά να εκπαιδεύσουν την οπτική τους αντίληψη και τεχνικές δεξιότητες όσο και να γνωρίσουν τις Μυθολογικές και Ιστορικές διαδρομές τους τόπου μας, της Χαλκίδας, της Εύβοιας, της Βοιωτίας.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας (Αντωνίου και Πλ. Αγίου Δημητρίου) και με εξορμήσεις στους τέσσερεις χώρους ενδιαφέροντος που θα αναπτύξουμε παρακάτω.

Οι «Μυθολογίες του Τόπου μου» αναφέρονται στην Μυθολογία ως βιωματική έννοια. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος με πανάρχαιες και παγκόσμιες καταγραφές μύθων. Η διαδικασία θα εξελιχθεί με εστίαση στα εξής σημεία που συνδέονται με την Μυθολογία:

1. Αυλίδα, περιοχή Ιερού της Αυλίδειας Αρτέμιδας
Η περιοχή αποτελεί το σημείο εκκίνησης της Ιλιάδας και ένα από τα πλέον σημαντικά ταυτοποιημένα σημεία της ανάπτυξης των Ομηρικών Επών
2. Πηγή της Αρέθουσας, θέση της Αρχαίας Χαλκίδας
Η περιοχή δίνει τη δυνατότητα να εξοικοιωθούν οι εκπιδευόμενοι/ες με την κατανόηση της «Αρχαίας Πόλης» κάτω από τη «Σύγχρονη Πόλη»
3. Θέσεις της Βοιωτίας που σχετίζονται με τον Μύθο του Οιδιποδα
Θα υπάρξουν βιωματικές πορείες σε διαδρομές της περιοχής που σχετίζονται με τον Μύθο του Οιδίποδα.
4. Λιλάντειο Πεδίο

Το Λιλάντειο Πεδίο αποτελεί ένα σημείο όπου έχουν εγγραφεί οι μνήμες των Λιλάντειων Πολέμων και η χρήση του πηλού της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Οι νέοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες θα εργαστούν σε τέσσερα στάδια:

1. Θα περιηγηθούν στα σημεία της περιοχής που αναφέραμε και θα γνωρίσουν πραγματολογικές και ιστορικές πληροφορίες που τις συνδέουν με τα μεγάλα έπη της Μυθολογίας μας.
2. Θα εργαστούν με τους εικαστικούς δασκάλους του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας στην ύπαιθρο πραγματοποιώντας εικαστικές καταγραφές (ζωγραφική, σκίτσα, φωτογραφίες βίντεο).
3. Θα μεταφερθούν στους χώρους του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας όπου θα ολοκληρώσουν τα τελικά τους έργα.
4. Θα συμμετάσχουν με τα έργα τους σε έκθεση στο τέλος της διαδικασίας.

Πληροφορίες για τη διαδικασία:

Η συμμετοχή στη διαδικασία δεν έχει κόστος για τους εκπαιδευόμενους/ουσες καθώς αυτό καλύπτεται από το πρόγραμμα του ΥΠΟΑ (διδασκαλία, υλικά, κόστος μετακίνησης προς και από τους χώρους ενδιαφέροντος)

Οι συνολικές ώρες συμμετοχής είναι 36 από τις οποίες οι 24 (για Γλυπτική, Κόσμημα, Κεραμική) αφορούν διδασκαλία στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου και οι 12 τρεις τετράωρες εξορμήσεις σε τόπους ενδιαφέροντος. Για τη Ζωγραφική οι ώρες διδασκαλίας είναι 12.

Οι εξορμήσεις (τρεις για κάθε συμμετέχοντα/ουσα) στους τόπους ενδιαφέροντος θα διεξάγονται Κυριακές 10:00 έως 14:00. Οι εξορμήσεις θα πραγματοποιούνται παρουσία συνοδών που θα ορίσουν το Εργαστήρι Τέχνης και οι συνεργαζόμενοι φορείς.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται:
Δευτέρα 25/11, 2/12, 16/12, 13/1, 20/1 και 27/1

Ζωγραφική 15:00 έως 17:00 και 17:00 έως 19:00 (δύο περίοδοι για δύο τάξεις των 10 συμμετεχόντων)

Σάββατο 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 18/1 και 25/1 (για το Κόσμημα οι ημερομηνίες είναι: 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2 και 15/2)

Ζωγραφική 12:30 έως 14:30 και 14:30 έως 16:30 (δύο περίοδοι για δύο τάξεις των 10 συμμετεχόντων)
Κεραμική 12:30 έως 14:30 και 14:30 έως 16:30 (δύο περίοδοι για δύο τάξεις των 10 συμμετεχόντων)
Γλυπτική 10:30 έως 13:30 (μία περίοδος για μία τάξη των 10 συμμετεχόντων)
Κόσμημα 12:30 έως 16:30 (μία περίοδος για μία τάξη των 10 συμμετεχόντων)

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα συμπληρώνουν έντυπο συμμετοχής όπου θα αναφέρουν με σειρά προτεραιότητας το Τμήμα που θέλουν να παρακολουθήσουν. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα Τμήμα. Η κατανομή στα Τμήματα θα γίνει με βάση την ηλικία των συμμετεχόντων/ουσων
Κυριακή (στις εξορμήσεις οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κατανεμηθούν σε δύο ομάδες)
24/11, 8/12, 12/1 (1η Ομάδα 35 άτόμων)
1/12, 15/12, 19/1 (2η Ομάδα 35 άτόμων)

Καλούμε όσους Φορείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση chalket@otenet.gr