Στα πλαίσια του προγράμματος «Leonardo Da Vinci» με τίτλο Σχεδίου «Βιολογική Παραγωγή Ζώων Υδατοκαλλιέργειας» το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει εκπαιδευτική αποστολή στην Γαλλία το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάρτη 2012.

Στην αποστολή θα συμμετέχουν 20 επιχειρηματίες/ εργαζόμενοι και εν δυνάμει επιχειρηματίες που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα. Το πρόγραμμα είναι 14 ημέρες υποχρεωτικά.
Σκοπός του σχεδίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας καθώς αποτελεί σημαντικό τομέα της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής, η μεταφορά τεχνογνωσίας για την εξέλιξη της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και ο σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος και των παράκτιων τουριστικών δραστηριοτήτων.

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– επισκέψεις σε εταιρίες υδατοκαλλιέργειας,
– επισκέψεις σε επαγγελματικούς φορείς,
– πολιτιστικές επισκέψεις.
Το σχέδιο καλύπτεται από Επιχορήγηση του Προγράμματος Leonardo da Vinci.
Οι καταρτιζόμενοι θα πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών:
Europass Mobility &
Βεβαίωση παρακολούθησης από τον Φορέα Υποδοχής με τον τίτλο του σχεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κο Κοκκάλα Νικόλαο στα τηλέφωνα 2221023510/2221086452.
Υποβολή αιτήσεων έως τις 29/02/2012 (έντυπα αιτήσεων δίνονται από την υπηρεσία και βρίσκονται και στο site του Επιμελητηρίου www.eviachamber.gr ).