‘’ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΣΧΑ 2021 ‘’

Το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Χαλκίδας ανακοινώνει ότι από 06/4/2021 έως 23/04/2021 θα μπορούν οι δικαιούχοι να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Πάσχα 2021. Στα πλαίσια λήψης μέτρων-ενεργειών πρόληψης και προστασίας προσωπικού και κοινού λόγω covid-19 η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνει ως εξής:

1. Στο Παράρτημα οίκου Ναύτου Χαλκίδας θα απευθύνονται μόνο οι εγγεγραμμένοι του παραρτήματος, ο ατομικός τους φάκελος τηρείται σε αυτόν.
2. τρόποι παραλαβής δικαιολογητικών:

Οι δικαιούχοι Π.Ο.Ν. Χαλκίδας θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4, εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με το παράρτημα μας ή να αποστείλουν πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 ταχυδρομικώς (είτε με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ , είτε με courier και δική τους χρέωση).

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΚΩΤΣΟΥ Κ ΠΑΙΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ.

Η ημερομηνία τελευταίας παραλαβής ταχυδρομικού φακέλου από το παράρτημα μας θα είναι η 23/4/2021. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-23823

 

Ακολουθείστε μας στο Google News