Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», εκδίδουν ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ και ενημερώνουν τους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η γενική κατάσταση της βαμβακοκαλλιέργειας εξελίσσεται ικανοποιητικά, με τις πρώιμες φυτείες να βρίσκονται στο στάδιο καρποφορίας, τις δε όψιμες στο στάδιο της άνθησης και του δεσίματος (20-30% των καρυδιών) και τους πληθυσμούς των ωφέλιμων και αρπακτικών να βρίσκονται σε
υψηλά επίπεδα.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Α. Πράσινο σκουλήκι.
Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες σε καρποφόρα όργανα, που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 6, 7, 8 Αυγούστου διαπιστώνεται η εμφάνιση προνυμφών 1ου και 2ου σταδίου που σε ορισμένες περιοχές και θέσεις (κάμπος Μαντουδίου, Στροφυλιά, Ν. Πύργο, Ωρεοί και Ασμήνιο)
ξεπερνούν το όριο επέμβασης.

Β. Ρόδινο σκουλήκι.
Κατά τις δειγματοληψίες σε νεαρά καρύδια διαπιστώθηκαν προνύμφες στην τοποθεσία της “Κρύας Βρύσης” στο όριο της επέμβασης, ενώ αντίθετα στη θέση “Σταφίδα” της Κοινότητας Ν. Πύργου ο πληθυσμός των προνυμφών έχει υπερβεί το όριο επέμβασης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Πράσινο σκουλήκι.
Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να παρακολουθούν κάθε 1-2 ημέρες τις βαμβακοκαλλιέργειες και όταν διαπιστώσουν πάνω από 4 μικρές προνύμφες (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) σε 100 φυτά (διασχίζοντας όλη την έκταση διαγωνίως) ή εναλλακτικά πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμισι (1,5) μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο., να προβαίνουν άμεσα σε εφαρμογή ψεκασμών με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως
Bacillus thuringiensis, spinosad, diflubenzuron και emamectin. Συνιστάται επίσης επανέλεγχος μετά από 4-5 ημέρες και επανάληψη ψεκασμού όπου κρίνεται απαραίτητο με δραστική ουσία διαφορετικού τρόπου δράσης.

Β. Ρόδινο σκουλήκι.
Συνιστώνται προσεχτικοί συστηματικοί έλεγχοι κάθε 2 ημέρες για την διαπίστωση ροζέτας στα άνθη ή διαπίστωση προνυμφών μέσα στα νεαρά καρύδια 2-3 εβδομάδων.
Το όριο επέμβασης είναι η εύρεση 20 προσβεβλημένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων που συλλέγονται από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας ή η εύρεση πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών κ.μ.ο. σε τυχαίο δείγμα 100 νεαρών καρυδιών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασίας και να ειδοποιούνται έγκαιρα οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
2. Οι αδικαιολόγητοι και οι άστοχοι ψεκασμοί έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ωφέλιμων εντόμων (αρπακτικά και παρασιτοειδή) και παράλληλα αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντομολογικών εχθρών στα εντομοκτόνα.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του
τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
4. Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού.