Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας στα πλαίσια των διατάξεων της ΚΥΑ για τον περιορισμό της πανδημίας COVID – 19, από την 06-11-2020 έως σήμερα έχει διενεργήσει στους χώρους ευθύνης του, χίλιους εβδομήντα εννέα ελέγχους, ενώ έχει επιβάλει έντεκα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000 €.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ενώ καλούνται οι πολίτες για την εφαρμογή του νόμου καθώς και τη συνεργασία με τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας κατά τη διενέργεια των
ελέγχων, με σκοπό την προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Ακολουθείστε μας στο Google News