Παρέμβαση του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Συμεών Κεδίκογλου για την απαράδεκτη κατάσταση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αρτάκης.

Η σοβαρή έλλειψη σχολικών αιθουσών στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αρτάκης έχει προκαλέσει την παρέμβαση του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Συμεών Κεδίκογλου.

Στο θέμα, το οποίο, ενώ έχει ξεκινήσει από το 2007 παραμένει μέχρι σήμερα στάσιμο, παρεμβαίνει ο βουλευτής με έρευνά του στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), σύμφωνα με την οποία η ευθύνη για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την κατασκευή 2 σχολικών αιθουσών ανήκει στο Δήμο.

Πράγματι, το θέμα έχει ξεκινήσει από το 2007, όπου είχε εγκριθεί η επιχορήγηση για την κατασκευή δυο αιθουσών στο 3ο δημοτικό σχολείο Ν. Αρτάκης. Μετά από αίτημα του συλλόγου για την άμεση επίλυση του προβλήματος, λόγω του επείγοντος, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπάλληλο του ΟΣΚ και επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα να κατασκευασθούν άμεσα οι 2 σχολικές αίθουσες. Ο ΟΣΚ δεσμεύτηκε να προχωρήσει και υποσχέθηκε τη χορήγηση 2 αιθουσών ελαφρού τύπου με την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικής αδείας από τον Δήμο. Η άδεια αυτή, παρά το επείγον του θέματος, ακόμα δεν έχει εκδοθεί από τον Δήμο.

Ο βουλευτής καλεί το δήμαρχο να θέσει το ζήτημα σε άμεση προτεραιότητα και να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών, ώστε να αποκτήσει επιτέλους το σχολείο τις 2 ακόμα σχολικές αίθουσες που χρειάζεται και δικαιούται.