Σύμφωνα με το άρθρο του νόμου ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ωστόσο μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε περιφέρεια με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του τοπικού εμπορικού συλλόγου.

Οι ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Στο διάστημα των εκπτώσεων και σύμφωνα με το άρθρο του νόμου τα εμπορικά καταστήματα μπορούν, προαιρετικά, να λειτουργήσουν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 από ώρα 11.00 έως 18.00.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων πέραν της αναγραφής της παλαιάς και νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης